About Us

26/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

VINACOMIN INFORMATICS, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

(VITE)

Địa chỉ: Đơn nguyên A - nhà B15 - KĐT Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0101919181

Điện thoại: 84-24-62842542             Fax: 84-24-62842546                Email: vite@vite.vn

Giám đốc: Đỗ Mạnh Dũng

         GIỚI THIỆU CHUNG

         Ngày 30/11/1996, Trung tâm ứng dụng tin học, công nghệ cao và môi trường được thành lập theo quyết định số 3630/QĐ - TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) với 28 CBCNV trong giai đoạn khởi đầu xây dựng Công ty.

         Ngày 01/6/1998 Trung tâm ứng dụng Tin học, Công nghệ cao và Môi trường được đổi tên thành Công ty phát triển Tin học, Công nghệ và Môi trường theo quyết định số 1169/QĐ - HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam).

          Cùng với tiến trình cổ phần hóa các công ty thuộc Tập đoàn, ngày 08/12/2005 Công ty phát triển Tin học, Công nghệ và Môi trường chính thức được phê duyệt phương án và chuyển thành Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 03/4/2006.

            Ngày 04/10/2011 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE).

           Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (tên tiếng Anh: Vinacomin Informatics, Technology, Environment joint stock company - VITE) là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

            Công ty VITE với ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng, phù hợp xu thế phát triển chung của Tập đoàn, xu thế hội nhập quốc tế. Những lĩnh vực thế mạnh: Công nghệ thông tin; Tư vấn, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường; Lập đề án/phương án, báo cáo, cơ sở dữ liệu địa chất; Thi công thăm dò than và khoáng sản; Tư vấn, thiết kế mỏ và công trình dân dung, công nghiệp.

           Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Công ty VITE đã đạt được những thành tựu quan trọng cùng với nhiều phần thưởng được các cấp công nhận. Tập thể cán bộ công nhân Công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng thưởng những phần thưởng cao quý của Chính phủ, của các Bộ ngành và Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

          NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

          - Công nghệ thông tin, điện tử - tự động hoá: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư, xây lắp, vận hành, bảo trì hệ thống thông tin, máy tính, điều khiển, giám sát, đo lường và các hệ thống điện tử khác; Nghiên cứu, thiết kế, cung cấp, chuyển giao phần mềm Tin học và các giải pháp ứng dụng CNTT;

           - Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lương: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư, xây lắp, vận hành, bảo trì các công trình bảo vệ môi trường và các công trình liên quan khác; Quan trắc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

            - Địa chất - Trắc địa: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, lập phương án, báo cáo; Thi công các công trình thăm dò tài nguyên khoáng sản; Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, đo đạc đại hình; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, địa hình và các cơ sở dữ liệu tương tự;

            - Công nghiệp mỏ và xây dựng: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư, khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than, khoáng sản, vật liệu xây dựng và các tài nguyên khoáng sản khác; Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình công nghiệp mỏ; Thiết kế mạng công trình công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông;

             - Kinh doanh: Xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh, lắp ráp, sản xuất, bảo trì thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử-tự động hoá; Bảo vệ môi trường, vật liệu mới; Địa chất - trắc địa; Công nghiệp mỏ và vật liệu xây dựng; Công nghiệp điện.

- Kiểm tra, phân tích kỹ thuật các loại mẫu môi trường, cơ lý đá, khoáng sản;

- Thẩm tra, quản lý, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

 

Author: