Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV

Quản trị viên 06/06/2022 Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 608-KH/ĐU, ngày 18/01/2022 của Đảng ủy TKV về việc tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ TKV, Đảng ủy Tập đoàn đã gửi các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc bản Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Mời các bạn đọc Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV tại ĐÂY.

Tác giả: admin