Công ty VITE phấn đấu hoàn thành xuất sắc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Quản trị viên 02/07/2024 Tiêu điểm

Sáng 01/7, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Công ty, lãnh đạo các phòng ban…

Công ty VITE tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, Đảng ủy Công ty đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn TKV và nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2024, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ. Với đặc thù là đơn vị tư vấn nên 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu đều thấp, cụ thể là: giá trị sản lượng đạt 85.141 triệu đồng bằng 42,57% kế hoạch năm 2024. Giá trị được nghiệm thu, xuất hóa đơn đạt thấp 29.174 triệu đồng bằng 14,59% kế hoạch; Tiền lương bình quân thực hiện đạt 12.700 nghìn đồng/người/tháng. Doanh thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023: doanh thu sản lượng bằng 87,97%, doanh thu xuất hóa đơn bằng 61,26%. Tuy nhiên, Công ty đảm bảo công việc cho 100% người lao động và đảm bảo cân đối tài chính, lợi nhuận đạt 226 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đỗ Mạnh Dũng tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo an toàn, phát triển bền vững

Đánh giá các kết quả đạt được trong công tác Đảng, thực hiện kế hoạch SXKD và công tác thi đua 6 tháng đầu năm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đỗ Mạnh Dũng nhấn mạnh, có được những kết quả đó, Đảng ủy Công ty đã tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBNV, NLĐ. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ SXKD, tiền lương và thu nhập, đời sống của người lao động, tạo sự tin tưởng, động lực để CBNV, NLĐ thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đỗ Mạnh Dũng yêu cầu cần thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Bố trí đủ việc làm cho người lao động; đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, ý thức của CBNV, NLĐ trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các mặt công tác, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, các quy chế, quy định của TKV và Công ty. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thực hiện mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”, chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) 10/10 (1994 – 2024). Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đỗ Mạnh Dũng tin tưởng với kết quả, thành tích đạt được, sự đoàn kết, nỗ lực, lao động sáng tạo, quyết tâm cao của CBNV, NLĐ , Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo an toàn, phát triển bền vững./.

Tác giả: Vũ Viết Quyết