Hội nghị kỹ thuật Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Đồng Rì

Quản trị viên 03/05/2024 Khối địa chất

Trong những năm qua, Tổng công ty Đông Bắc đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) triển khai lập nhiều Đề án thăm dò, Báo cáo Địa chất trình Bộ TN&MT phê duyệt.      

Năm 2022, Tổng Công ty Đông Bắc đã ký hợp đồng số 01/2022/HĐ-LBCKQTD về việc lập Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Đồng Rì, xã Thanh Sơn (nay là thị trấn Tây Yên Tử) và xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Đề án đã hoàn thành công tác thi công ngoài thực địa, Công ty VITE đã thành lập Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt.

Ngày 29/3/2024, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Tổng công ty Đông Bắc kiểm tra thực địa mỏ Đồng Rì (các mốc lỗ khoan, ranh giới khai trường, kho lưu mẫu…).

Kiểm tra thực địa tại mỏ Đồng Rì

Kiểm tra khai trường lộ thiên

Kiểm tra mốc lỗ khoan tại thực địa

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế mỏ Đồng Rì, ngày 09/04/2024, Văn phòng hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã tổ chức phiên họp Hội nghị kỹ thuật Báo cáo kết quả mỏ than Đồng Rì, do ông Lại Hồng Thanh - chánh văn phòng chủ trì, cùng các thành viên phản biện báo cáo (PGS.TS Nguyễn Phương, PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, PGS.TS Trần Xuân Hà, PGS.TS Lương Quang Khang…), Tổng Công ty Đông Bắc (chủ đầu tư), Công ty VITE (đơn vị tư vấn). Hội nghị đã nghe các ý kiến đánh giá nội dung báo cáo của các phản biện và các chuyên viên Văn phòng Hội đồng.

Những vấn đề trao đổi tại Hội nghị, chủ biên báo cáo, ông Vũ Anh Tuấn - TP. Địa chất, đã giải trình, làm rõ các vấn đề Hội nghị đưa ra.

Đại diện Tổng Công ty Đông Bắc trả lời phản biện tại Hội nghị báo cáo

Tác giả báo cáo trước hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện, Tổng Công ty Đông Bắc chỉ đạo và phối hợp với đơn vị tư vấn quyết tâm hoàn thành và phê duyệt Báo cáo trong tháng 5/2024.

Trong thời gian tới, Công ty VITE quyết tâm hoàn thành mọi hạng mục công việc đã ký kết hợp tác với Tổng công ty Đông Bắc và xây dựng chiến lược hợp tác trên mọi phương diện, mở rộng nhiều lĩnh vực trong công việc./.

Tác giả: Nguyễn Đăng Luật