Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ mỏ than

Quản trị viên 11/04/2024 Khối công nghệ thông tin

Sáng 10/4, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thủy, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (số 2) chủ trì cuộc họp về nội dung chuyển đổi số của TKV lĩnh vực kỹ thuật công nghệ mỏ than.

Trong quý I, căn cứ Đề án Chuyển đổi số TKV và Kế hoạch triển khai năm 2024, Tổ giúp việc số 02 đã xây dựng và ban hành Bộ chỉ số đánh giá định lượng mức độ chuyển đổi số cho các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn; phê duyệt Hồ sơ mời thầu Dự án xây dựng Kho dữ liệu tập trung và báo cáo thông minh của TKV, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng triển khai thực hiện, đồng thời xây dựng Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu địa chất các mỏ khoáng sản TKV…

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (số 2) chủ trì cuộc họp về nội dung chuyển đổi số của TKV lĩnh vực kỹ thuật công nghệ mỏ than

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy đề nghị các Ban liên quan trong tổ bám sát Đề án số 243 và Kế hoạch số 40 của Tập đoàn về việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số TKV để khẩn trương xây dựng và ban hành thống nhất quy trình, mẫu biểu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn nền tảng công nghệ, chuẩn hóa dữ liệu thông tin, cần thu thập danh mục dùng chung phục vụ chuyển đổi số; triển khai xây dựng Quy trình quản lý công tác kỹ thuật công nghệ trong khối than của TKV với mục tiêu chuẩn hóa công tác quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật - công nghệ trong sản xuất than (hầm lò, lộ thiên); sàng tuyển chế biến than; thoát nước và thông gió, quản lý khí.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đề nghị xây dựng Quy trình quản lý công tác kỹ thuật công nghệ trong khối than của TKV với mục tiêu chuẩn hóa công tác quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật - công nghệ

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị trách nhiệm của các Trưởng ban trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về nội dung chuyển đổi số lĩnh vực kỹ thuật công nghệ mỏ than phải vừa đảm bảo tính thực tiễn, thời sự vừa định hướng được yếu tố tương lai để triển khai có hiệu quả chương trình này. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (số 2), Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy đề nghị, kết thúc từng tháng, tổ giúp việc Ban chỉ đạo số 2 sẽ tổ chức họp để kiểm soát các công việc theo kế hoạch đề ra./.

Nguồn: VINACOMIN

Tác giả: Truyền thông TKV