Phương án trồng rừng thay thế kết hợp tạo cảnh quan trên bãi thải Chính Bắc - Núi Béo theo chủ đề “Quảng Ninh – Miền Di sản”

Quản trị viên 11/04/2024 Khối dự án

Bãi thải Chính Bắc - Núi Béo là nơi đổ thải đất đá của các đơn vị: Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin, Công ty CP than Hà Tu – Vinacomin và Công ty than Hòn Gai -TKV. Hiện nay, bãi thải này đã kết thúc đổ thải và được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện công tác trồng cây phủ xanh, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hiện trạng rừng trồng trên bãi thải Chính Bắc - Núi Béo (tháng 3/2024)

Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh về triển khai trồng rừng gỗ lớn (tại Công văn số 62/UBND-NLN3 ngày 06/01/2022 của tỉnh Quảng Ninh) và thực hiện Đề án trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, kết hợp lấy gỗ trụ mỏ và phát triển kinh tế rừng do Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) lập (được TKV phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-TKV ngày 10/01/2022), ngày 10/3/2023, TKV đã ra Văn bản số 1012/TKV-MT về việc triển khai trồng rừng cây gỗ lớn kết hợp cải tạo cảnh quan tại khu vực bãi thải Nam Lộ Phong và Chính Bắc - Núi Béo. Theo đó, bãi thải Chính Bắc - Núi Béo sẽ giao cho Công ty TNHH 1 TV Môi trường – TKV chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các diện tích đã trồng keo theo các giai đoạn để xây dựng phương án tổng thể trồng rừng thay thế kết hợp tạo cảnh quan trên mặt bãi thải theo chủ đề “Quảng Ninh – Miền Di sản”. Cụ thể sẽ tiến hành trồng cây đường viền với 3 loại cây Phong Linh, Giáng Hương và Lim Xẹt để tạo thành hình biểu tượng chim Hồng Hạc. Tại các khu vực khác sẽ tiến hành tỉa thưa rừng keo hiện có và trồng thay thế tạo rừng cây gỗ lớn bằng các loại cây như Lát Hoa, Dổi, Sở,… theo hướng dẫn kỹ  thuật tại Đề án trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, kết hợp lấy gỗ trụ mỏ và phát triển kinh tế rừng.

Ngày 28/3/2024, TKV (Ban Môi trường) chủ trì cùng đại diện của các đơn vị: Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV, Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin, Công ty CP than Hà Tu – Vinacomin và Công ty VITE đã tiến hành khảo sát thực địa để lựa chọn địa điểm xây dựng phương án.

Phương án trồng cây đường viền với 3 loại cây Phong Linh, Giáng Hương và Lim Xẹt để tạo thành hình biểu tượng chim Hồng Hạc

Khảo sát thực địa để lựa chọn địa điểm xây dựng phương án

Sau khi khảo sát thực địa, đoàn kiểm tra đã thống nhất lựa chọn địa điểm trồng cây tạo biểu tượng chim Hồng Hạc tại mặt bằng đỉnh bãi thải Chính Bắc - Núi Béo. Công trình được dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ 2024 -2025 bằng nguồn Chi phí Quản lý điều hành của TKV hàng năm./.

Tác giả: Giáp Văn Kiên, Trịnh Văn Huynh