Chuyển đổi số: Chìa khóa để phát triển bền vững

Quản trị viên 03/04/2024 Tin tức - Sự kiện

Sáng 2/4, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số số 4 (Tổ 4) Nguyễn Tiến Mạnh chủ trì cuộc họp về nội dung chuyển đổi số của TKV lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh chủ trì cuộc họp về nội dung chuyển đổi số của TKV lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực

Theo báo cáo, một số đơn vị lĩnh vực khoáng sản, hóa chất đã thực hiện tốt về nền tảng chuyển đổi số (dữ liệu và kết nối) như Công ty Nhôm Lâm Đồng, Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ, TCT Điện lực - TKV. Các đơn vị đã ứng dụng nhiều phần mềm để nâng cao mức độ tự động hóa các công đoạn sản xuất, công tác quản lý và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các đơn vị khác đã và đang từng bước thực hiện công tác chuyển đổi số và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh nhấn mạnh các đơn vị cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh nhấn mạnh các đơn vị trong lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, trong đó phải nhận thức từ người đứng đầu của đơn vị. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chuyển đổi số năm 2024, từ đó làm cơ sở thực hiện nhằm hoàn thành những nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch triển khai năm 2024 về việc thực hiện Đề án chuyển đổi số của TKV ban hành theo Quyết định số 243/QĐ-TKV ngày 31/01/2024. Theo đó, yêu cầu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục kèm theo Văn bản số 40/KH-TKV ngày 13/3/2024.

Đầu tháng 5/2024, các đơn vị cử cán bộ được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số đến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nền tảng, hạ tầng chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đối số lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, điện lực vào tháng 7/2024./.

Nguồn: VINACOMIN

Tác giả: Truyền thông TKV