Công ty VITE huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 2024

Quản trị viên 01/04/2024 Khối địa chất

Trong ba ngày 28/3, 29/3 và 30/3, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 cho cán bộ, công nhân khoan của phòng Thi công thăm dò (TCTD).

Huấn luyện ATVSLĐ là việc thực hiện các công tác giảng dạy và đào tạo cho người tham gia lao động nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong lao động, giúp đảm bảo sự an toàn cho người lao động khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động huấn luyện ATVSLĐ, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Công ty VITE đã lên kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về ATVSLĐ cán bộ, công nhân khoan hiện đang làm việc tại phòng TCTD.

Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 của Công ty VITE

Tại lớp huấn luyện, các học viên được truyền giảng các quy định về ATVSLĐ, các kỹ năng cơ bản cũng như nhận biết được các nguy cơ mất an toàn trong thi công khoan máy. Học viên được hướng dẫn quy trình trong thi công khoan địa chất, cách kiểm tra công cụ, dụng cụ, cần ống khoan và kỹ năng cứu chữa sự cố… để từ đó có biện pháp chủ động phòng ngừa các tình huống nguy hiểm trong quá trình làm việc.

Sau khi hoàn thành lớp huấn luyện, 100% học viên tham gia nắm bắt tốt về ATVSLĐ, có thể vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn hoạt động sản xuất, có ý thức luôn đề cao cảnh giác với những hoạt động có khả năng gây mất an toàn, quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng./.

Tác giả: Trương Công Hưng