Đóng cửa mỏ một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản quặng bauxit bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ bauxit Nhân Cơ

Quản trị viên 11/03/2024 Khối dự án

Nếu như khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi tối đa tài nguyên, khoáng sản thì công tác đóng cửa mỏ là hoạt động được thực hiện nhằm mục đích quyết toán tài nguyên, khoáng sản; đưa khu vực đã kết thúc khai thác trở về trạng thái an toàn và cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường làm cơ sở bàn giao diện tích đất khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản không còn nhu cầu sử dụng cho địa phương quản lý theo quy định của Pháp luật về đất đai. Đóng cửa mỏ khoáng sản có thể thực hiện trên toàn bộ hoặc một phần diện tích đã khai thác của giấy phép khai thác được cấp.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cấp phép khai thác quặng bauxit bằng phương pháp lộ thiên trên diện tích 3.074ha (gồm 2 khu vực là Kiến Thành và Đăk Sin) tại Xã Đắk Wer và Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2624/GP-BTNMT ngày 11/11/2016. Hiện nay, TKV đang tiến hành khai thác tại khu Kiến Thành với diện tích khoảng 406ha, trong đó, diện tích đã hoàn thổ, trồng cây cải tạo môi trường khoảng 179ha, diện tích đã hoàn thổ khoảng 189ha và diện tích đã khai thác nhưng chưa hoàn thổ khoảng 38ha.

Qua rà soát hiện trạng sử dụng đất tại mỏ, hiện có khoảng 130ha đã khai thác hết trữ lượng tài nguyên và trồng cây theo CPM đã được phê duyệt, đủ điều kiện để đóng cửa mỏ một phần, trả lại diện tích cho địa phương nhằm mục đích phân bổ cho các hộ dân trong diện thu hồi đất phục vụ khai thác bauxit nhằm tái định canh, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân, đồng thời giúp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuất phát từ những vấn đề trên, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) phối hợp với Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) lập: Đề án đóng cửa mỏ một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản quặng bauxit bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ bauxit Nhân Cơ thuộc các xã Đắk Wer và Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, làm cơ sở trình Bộ TNMT phê duyệt.

Thực hiện Công văn số 135/KSMN-TĐHS ngày 15/01/2024 của Cục Khoáng sản Việt Nam về việc kiểm tra thực địa khu vực mỏ đề nghị trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản bauxit. Từ ngày 22 đến ngày 25/01/2024, Chi cục Khoáng sản miền Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cùng với sự có mặt của đại diện TKV, DNA và Công ty VITE tiến hành kiểm tra thực địa, thu thập tài liệu và những vấn đề liên quan khu vực đề nghị đóng cửa mỏ trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản nói trên.

 Đại diện TKV, DNA và Công ty VITE tiến hành kiểm tra thực địa Mỏ bauxit Nhân Cơ.

Sau khi kiểm tra thực địa và qua rà soát kiểm tra hồ sơ đóng cửa mỏ, Chi cục Khoáng sản miền Nam đã lập biên bản và xác nhận toàn bộ thông tin được đề cập trong hồ sơ đề án đóng cửa mỏ hoàn toàn phù hợp với thực tế ngoài hiện trạng, phù hợp với các quy định của Pháp luật. Để sớm hoàn tất Hồ sơ giao đất lại cho địa phương quản lý, Chi cục Khoáng sản miền Nam đã đề nghị Cục Khoáng sản Việt Nam xem xét thẩm định trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ một phần diện tích Mỏ bauxit Nhân Cơ tại các xã Đắk Wer và Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam./.

Tác giả: Giáp Văn Kiên