VITE hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh giá giám sát - mở rộng VILAS và đánh giá lại VIMCERT năm 2023

Quản trị viên 07/11/2023 Khối môi trường

Hoạt động quan trắc môi trường (QTMT) bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường tại phòng thí nghiệm. Để hoạt động dịch vụ QTMT, các tổ chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Ngày 18/11/2014, phòng Môi trường trực thuộc Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT VIMCERTS 030. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, là tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của phòng Môi trường.

Trải qua một thời gian chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ và đánh giá thực tế cũng như họp thẩm định, ngày 23/10/2023, Bộ TN&MT đã cấp Quyết định số 35/GCN-BTNMT về việc giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT cho công ty VITE, trong đó, phạm vi chứng nhận bao gồm 303 thông số với các nền nước, không khí xung quanh, khí thải, đất, bùn thải… Đặc biệt, trong đó có 93 thông số theo tiêu chuẩn Standard Method đã được nâng cấp lên phiên bản 2023 mới nhất. Đồng thời, vào ngày 10/10/2023, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã cấp Quyết định 1903/QĐ-VPCNCL về việc công nhận mở rộng phòng thí nghiệm VILAS 588, việc này đảm bảo cho năng lực của phòng thí nghiệm có sự phát triển tương đồng trong giấy phép VIMCERTS và VILAS.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc Môi trường 2023

Giấy thông báo kết quả đánh giá giám sát Vilas năm 2023

Các kết quả trên có được là nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty và sự đồng tâm, hiệp lực, phấn đấu miệt mài của tập thể CBNV phòng Môi trường, Công ty VITE.

Với những tiền đề này, Công ty VITE luôn sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của các đơn vị có nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực môi trường và các công việc liên quan./.

Tác giả: Nguyễn Thị Huê