TKV “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”

Quản trị viên 14/09/2023 Khối môi trường

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa ban hành Công văn số 4447/TKV-MT ngày 12/9/2023 gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc hướng dẫn thực hiện Công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Áp phích Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ ba tháng 9 hằng năm). Trong những năm qua, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng đã được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương hưởng ứng và tạo được sức lan tỏa và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Để hưởng ứng Chiến dịch này, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của công tác giáo dục, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, TKV đề nghị các đơn vị căn cứ Chương trình hành động của TKV và tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Cụ thể như sau:

Tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thông qua các hình thức như loa phát thanh, trang web nội bộ, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, qua các buổi giao ban, nhật lệnh sản xuất… nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào chủ đề chống rác thải nhựa; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thu gom, phân loại rác thải từ nhựa, bao bì, nilon khó phân hủy, đặc biệt là các chất thải điện tử và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Tiếp tục phát động các đợt cao điểm ra quân vệ sinh công nghiệp các khu văn phòng, mặt bằng sản xuất; đối với các đơn vị có hoạt động sản xuất, trụ sở tại các vùng ven biển xem xét phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; trồng cây cải tạo cảnh quan, cải tạo phục hồi môi trường các mặt bằng công nghiệp, dọc các tuyến đường vận chuyển và bãi thải mỏ.

Căn cứ điều kiện thực tế, mỗi đơn vị tổ chức chiến dịch cao điểm, sự kiện, phong trào, chương trình hành động để hưởng ứng và tạo giá trị lan tỏa cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; hướng tới mục tiêu không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn quốc.

Các khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người lao động đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý về môi trường đáp ứng yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

 Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường./.

Tác giả: Đỗ Thanh Hương