Khen thưởng hai tổ khoan có thành tích xuất sắc

Quản trị viên 29/08/2023 Khối địa chất

Căn cứ theo kết quả thi công và thực hiện quy chế khoan của phòng, vừa qua ban lãnh đạo Phòng Thi công Thăm dò (TCTD), Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE), đã tổ chức khen thưởng cho 02 tổ khoan xuất sắc hoàn thành lỗ khoan GK339 và GK328 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Suối Lại, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng yêu cầu kỹ thuật.

Với đề án thăm dò khu mỏ than Suối Lại, theo ông Nguyễn Văn Thịnh, đại diện Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, đơn vị tư vấn: Khu mỏ này có cấu trúc địa chất phức tạp, các vỉa than biến đổi lớn và theo đường phương, hướng dốc, xuất hiện các cửa sổ ở từng vỉa. Vì vậy, trong quá trình thi công cần cập nhật thông tin về địa hình, đặc điểm phân bổ các vỉa than, đảm bảo trình tự thi công để điều chỉnh nhiệm vụ các lỗ khoan cho phù hợp.

Từ quý II/2023, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, Phòng TCTD đã tập trung nhân lực, thiết bị để tiến thành thi công các lỗ khoan thuộc đề án. Trong đó, tổ khoan 06 và tổ khoan 09 là hai tổ khoan đã xuất sắc hoàn thành hai lỗ khoan GK328, GK339 đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo mục tiêu an toàn cũng như đạt được sản lượng của Phòng đề ra.

Đồng chí Trương Công Hưng – Trưởng phòng TCTD, Công ty VITE,  trao thưởng cho tổ trưởng tổ khoan

Việc động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua đạt thành tích cao trong lao động sản xuất tại các tổ đội của Công ty./.

Tác giả: Trương Công Hưng