Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin và Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin

Quản trị viên 24/08/2023 Khối công nghệ thông tin

Ngày 15 tháng 8 năm 2023 vừa qua, Công Ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) và Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin (VBS) và đã đồng loạt công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT). Sự hợp tác này hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác sáng tạo cho cả hai bên.

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin và Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin cho hai đơn vị (phục vụ TKV và ngoài TKV).

Sự kết hợp sáng tạo của VITE và VBS

Có thể nói, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VITE và VBS đã mở ra cánh cửa cho sự kết hợp sáng tạo trong lĩnh vực CNTT. Với uy tín và kinh nghiệm vững chắc của VBS trong đào tạo quản trị kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực, kết hợp với khả năng sáng tạo và nền tảng công nghệ vững mạnh của VITE, hai đơn vị này dự kiến sẽ đem lại những giá trị đột phá và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực CNTT của Tập đoàn TKV.

Mục tiêu hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa VITE và VBS đặt ra mục tiêu chung là tận dụng sức mạnh của cả hai đơn vị để xây dựng các chương trình đào tạo CNTT chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Ngoài ra, hai đơn vị cũng dự định thúc đẩy nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ số và thúc đẩy sự hợp tác trong việc giải quyết các thách thức môi trường và bảo vệ tài nguyên.

Lợi ích dự kiến

VITE và VBS tin chắc rằng sự hợp tác chiến lược này không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức cho cả hai bên, mà còn tạo ra cơ hội lâu dài cho sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực CNTT, trong quá trình Chuyển đổi số của Tập đoàn TKV và các đơn vị. Việc kết hợp nguồn lực, kiến thức và kinh nghiệm của VITE và VBS hứa hẹn sẽ tạo ra những giải pháp mới, sản phẩm và dịch vụ tiên tiến hơn để đáp ứng nhu cầu trong ngành và của thị trường.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công Ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) và Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin (VBS) không chỉ là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực CNTT mà còn là một ví dụ điển hình về sự hợp tác đa phương giữa các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp. Hy vọng rằng sự kết hợp này sẽ đem lại nhiều thành tựu và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Than nói chung và của lĩnh vực CNTT nói riêng./.

Nguồn: Facebook Người Thợ

Tác giả: Người Thợ