Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028: Thực hiện khát vọng phát triển bền vững

Quản trị viên 21/07/2023 Tổ chức đoàn thể

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong hai ngày 19 - 20/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đại hội có tiêu đề: “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ tinh thần Kỷ luật và Đồng tâm, đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn, nâng cao phúc lợi và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững”.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trình bày Báo cáo tổng kết Ban Chấp hành Công đoàn TKV khóa V, ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV cho biết, Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước dần phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cán bộ đoàn viên, người lao động của TKV đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

“Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI là sự kiện chính trị quan trọng của công nhân, người lao động và các cấp công đoàn toàn ngành đánh dấu những nỗ lực, thành tựu quan trọng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Phương châm của đại hội: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh - Sáng tạo - Thiết thực” - ông Lê Thanh Xuân cho hay.

Lãnh đạo Công đoàn TKV cũng cho biết, nhiệm kỳ qua, tình hình chung còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của các cấp Công đoàn TKV tiếp tục có bước chuyển biến quan trọng, nhiều nội dung mới được triển khai, một số nội dung đạt kết quả tốt, chất lượng hoạt động cơ sở có nhiều thay đổi tích cực.

Ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV trình bày Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Công đoàn TKV khóa V

Việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được chú trọng; Hoạt động chăm lo lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên tiếp tục được triển khai và ngày càng thiết thực, chất lượng nâng lên; Công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động, hoạt động truyền thông của tổ chức Công đoàn có nhiều đổi mới; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ công nhân lao động được tập trung thực hiện.

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa cao; Công tác nữ công có nhiều nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; Hoạt động quản lý tài chính, tài sản được tăng cường, hướng về cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã có sự điều chỉnh linh hoạt nhằm thích ứng với những thay đổi của tình hình thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động.

Cụ thể, Công đoàn TKV đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành khóa V với một số kết quả điển hình như: Đối với nhóm chỉ tiêu công đoàn chủ động thực hiện: Công đoàn TKV đã kết nạp 29.593 người lao động tuyển dụng mới vào tổ chức công đoàn đạt tỷ lệ 100 %, tăng 5% so với Nghị quyết Đại hội V.

Các cấp công đoàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 29.868 cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên đạt 93,2%, tăng 3,2%. Tổng số 119 cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học và được đào tạo đại học phần công đoàn, đạt 100%.

Hằng năm, có từ 82% - 87% tổ công đoàn, 86% - 92% công đoàn bộ phận và 92% công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng từ 7% - 18%. Giới thiệu 6.751 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bình quân 1.350 người/năm và có 5.570 người được kết nạp Đảng, tăng bình quân 195 người/năm.

Nhiệm kỳ qua, việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đảm bảo theo quy định đạt 108% dự toán, tăng bình quân 8%. Tổ chức thăm hỏi 111.613 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bình quân 22.322 lượt người/năm. Trong 5 năm công đoàn đã hỗ trợ xây, sửa 656 nhà Mái ấm công đoàn, bình quân 130 nhà/năm với tổng số tiền 33,28 tỷ đồng, tăng bình quân 30 nhà/năm.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn TKV đã xây dựng chương trình và thực hiện 414/414 cuộc kiểm tra, giám sát về chế độ chính sách cho người lao động đạt 100%. Các cấp công đoàn đã đảm nhận 8.931 công trình công đoàn, đạt 112%. Trong đó 148 công trình cấp Công đoàn TKV, đạt 148%; có 26.956 sáng kiến được công nhận, đạt 149,7%; 225 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo, bình quân năm có 45 bằng lao động sáng tạo, đạt 100%.

Đối với nhóm chỉ tiêu phối hợp thực hiện, hàng năm, Công đoàn TKV đã phối hợp thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, bố trí đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 9%, vượt mục tiêu của nhiệm kỳ đề ra là tăng từ 5-7%/năm.

Cụ thể, nếu như năm 2018, tiền lương bình quân đạt 11,4 triệu đồng/người/tháng, thì đến năm 2022, đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 45% so với đầu nhiệm kỳ. Hằng năm, có trên 3.000 lao động có thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm.

Cũng trong nhiệm kỳ, Công đoàn TKV phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định của Chính phủ: Hằng năm đã chỉ đạo tổ chức từ 1.232 - 1.333 hội nghị người lao động từ cấp công trường phân xưởng trở lên, đạt 100%; Tổ chức 1.323 cuộc đối thoại, trong đó có 1.161 cuộc đối thoại định kỳ và 162 cuộc đột xuất; 100% các đơn vị xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện an toàn, vệ sinh, lao động, giảm thiểu số vụ tai nạn lao động, cụ thể nếu như năm 2018 đã xảy ra 633 vụ tai nạn lao động thì năm 2022 còn 569 vụ, trong nhiệm kỳ đã giảm 11,2% số vụ tai nạn lao động.

Trong nhiệm kỳ, có 95.097 người, đạt 96,1% có trình độ từ công nhân kỹ thuật trở lên được qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tay nghề, vượt 1,1% so với nghị quyết Đại hội V; 100% người lao động được tuyên truyền các quy chế, quy định của Tập đoàn và đơn vị. Có 65/65 công đoàn trực thuộc, xây dựng các quy chế quản lý, quỹ phúc lợi, khen thưởng, quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn đồng cấp.

Ông Lê Thanh Xuân cho biết, với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn TKV và các cấp công đoàn trong toàn ngành được khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Cờ xuất sắc của Tổng Liên đoàn từ năm 2019 - 2022; 1 cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

“Bản lĩnh - Sáng tạo - Thiết thực” thực hiện khát vọng phát triển bền vững

Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn TKV đặt ra các mục tiêu tổng quát: “Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có bản lĩnh, sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm; Khơi dậy và phát huy phong trào thi đua yêu nước của công nhân mỏ, thực hiện khát vọng phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Đối với nhóm chỉ tiêu công đoàn thực hiện, Đại hội VI phất đấu kết nạp 100% người lao động tuyển dụng mới vào tổ chức công đoàn. Phấn đấu 80% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học trở lên và được đào tạo Đại học phần công đoàn.

Hằng năm có trên 80% tổ công đoàn, 85% công đoàn bộ phận và 85% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi năm, giới thiệu từ 900 đoàn viên công đoàn ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp và có từ 700 đoàn viên được Đảng kết nạp. 100% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định của Chính phủ và Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tập đoàn. Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản tốt hơn so với quy định của pháp luật cho người lao động.

Hằng năm, 100% người lao động cần tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về tranh chấp lao động được công đoàn tham gia hỗ trợ. 100% công nhân lao động ốm đau, nằm viện được tổ chức công đoàn thăm hỏi. Công đoàn TKV trực tiếp thăm hỏi 10.000 lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp công đoàn đăng ký đảm nhận từ 1.000 công trình/năm, trong đó 20 công trình/năm trở lên đăng ký công trình cấp Công đoàn TKV. Đăng ký thực hiện 3.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trở lên được các cấp công nhận hàng năm; Ít nhất 200 cá nhân đạt danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo và 40 cá nhân trở lên được Tổng Liên đoàn xét tặng bằng Lao động sáng tạo.

Hằng năm, hỗ trợ xây, sửa nhà cho từ 100 gia đình công nhân theo tiêu chí chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn. 100% công đoàn cơ sở có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 100% nữ công nhân lao động đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, trên 80% nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu hai giỏi…

Đối với nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia phối hợp, Công đoàn TKV phấn đầu hằng năm phát động thi đua phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, năng suất lao động, thu nhập bình quân tăng từ 5% trở lên. Phấn đấu giai đoạn 2023 - 2028 giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn lao động và số người bị tai nạn lao động so với giai đoạn 2018 - 2023.

100% công nhân lao động được học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn và đơn vị. 100% các đơn vị trực thuộc Tập đoàn có Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ quỹ phúc lợi, khen thưởng và Quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn. 100% khu nhà ở tập thể công nhân hiện có đảm bảo tiêu chí khu tập thể công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn minh”. Phối hợp triển khai thực hiện Đề án xây mới các khu nhà ở cho người lao động theo mô hình nhà lưu trú công nhân.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đại hội VI Công đoàn TKV xác định 3 khâu đột phá:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đảm bảo về tiền lương, điều kiện làm việc và chế độ phúc lợi…

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và uy tín, có kỹ năng và phương pháp hoạt động.

Thứ ba, Đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động trong tình hình mới. Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

“Với khẩu hiệu: “Bản lĩnh - Sáng tạo - Thiết thực” Đại hội kêu gọi cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, thi đua lao động sản xuất và công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đặt ra, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững” - Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kêu gọi.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV phát biểu tại đại hội

Cán bộ Công đoàn cần sẻ chia, thấu hiểu, chăm chút cho người lao động

Phát biểu tại đại hội ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp hiệu qủa của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc thực hiện nghiêm túc và thành công các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đồng thời, Lãnh đạo TKV cũng gửi cảm ơn và biểu dương tinh thần lao động cùng những nỗ lực, cố gắng biến thách thức, khó khăn thành những hành động cụ thể trong thi đua sản xuất của toàn thể công nhân, viên chức, lao động Tập đoàn.

Ông Ngân nhấn mạnh, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao cho Tập đoàn thời gian tới rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự, với cơ hội và thách thức đan xen nhau. Với quyết tâm giữ vững vị trí, vai trò trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng chương trình hành động và triển khai các nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV đề nghị các cấp Công đoàn TKV bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị toàn Tập đoàn, lan tỏa tinh thần gắn kết, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng Mỏ, tiếp tục quan tâm tốt hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và cán bộ, đoàn viên.

Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Công đoàn TKV trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, củng cố và tăng cường niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn ngành than, kế thừa truyền thống, tích cực đổi mới hoạt động công đoàn, bám sát cơ sở lan tỏa truyền thống văn hóa thợ mỏ; nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của thợ mỏ…

Đồng thời, hoàn thiện hơn nữa các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, đặc biệt là chính sách nhà ở của công nhân. Nâng cao chất lượng hoạt động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, kịp thời có những giải pháp, kiến nghị với chuyên môn bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nhấn mạnh, Cán bộ công đoàn chỉ quan tâm tới người lao động thôi là chưa đủ, mà mà cần sẻ chia, thấu hiểu, chăm chút cho người lao động./.

Nguồn: Báo Công Thương

Tác giả: Hoàng Lan – Báo Công Thương