Hội nghị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2023

Quản trị viên 19/07/2023 Tiêu điểm

Sáng ngày 18/7/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vật tư nhiên liệu biến động tăng cao… Trước tình hình đó, Công ty đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, Công ty duy trì tốt hoạt động SXKD, các chỉ tiêu thực hiện 6 tháng của Công ty: Giá trị sản lượng đạt 97.235 triệu đồng, bằng 55,25% so với kế hoạch TKV thông qua. Giá trị được nghiệm thu, xuất hóa đơn đạt thấp 47.621 triệu đồng, bằng 27,05% TKV thông qua; Tiền lương bình quân thực hiện đạt 15,509 nghìn đồng/người/tháng. Công ty đảm bảo cân đối tài chính, lợi nhuận đạt 338 triệu đồng. Ổn định thu nhập cho người lao động; Thu nộp ngân sách theo đúng quy định; Hoàn thành dứt điểm một số công trình, dự án trọng điểm.

Đảng ủy Công ty thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện chuyển đổi số trong công tác sinh hoạt Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chỉ ra một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD như: ảnh hưởng của tình hình chính trị trên thế giới, lạm phát tăng cao, giá nguyên nhiên, vật liệu đầu vào tăng cao, dẫn đến chi phí thi công, triển khai công việc phát sinh lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sức ép từ cạnh tranh việc làm, yêu cầu chất lượng công trình, bảo vệ môi trường, nhu cầu việc làm, thu nhập của người lao động ngày càng cao là những khó khăn, thách thức lớn đối với Công ty. Tỷ trọng công việc, mở rộng thị trường ngoài TKV vẫn còn rất khiêm tốn. Việc thay đổi chủ trương, chính sách của Nhà nước, TKV sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD (tư vấn, dịch vụ) của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các phòng ban đã tích cực tìm kiếm công việc, tham gia đấu thầu thành công đối với các công trình, dự án ngoài TKV. Tuy nhiên, tỷ trọng (số lượng, giá trị) các công trình tìm kiếm được từ ngoài ngành than vẫn còn hạn chế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo và ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, kết quả 6 tháng đầu năm đã đạt kết quả nhất định, phương hướng nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm 2023.

Đ/c Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty đã phát biểu và cảm ơn những ý kiến chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Chủ tịch HĐQT trong thời gian qua.

Đ/c Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, nỗ lực hết mình khắc phục các khó khăn, tiết kiệm chi phí, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng./.

Tác giả: Ngô Thị Dung