Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin lần thứ III

Quản trị viên 19/06/2023 Tiêu điểm

Ngày 13/6/2023, Đảng ủy Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TKV;  các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tập đoàn giao; Đẩy mạnh thực hiện tự động hóa trong dây chuyền sản xuất; Tăng cường ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý; Đảm bảo đủ việc làm ổn định cho người lao động; cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo nâng cao đời sống cho CBCNV, thu nhập tiền lương bình quân năm sau cao hơn năm trước (năm 2021: 14,9 triệu đồng/người-tháng; năm 2022: 15,5 triệu đồng/ người-tháng); An ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững; Đổi mới công tác xây dựng Đảng, tinh gọn tổ chức, thực hiện đồng bộ, nhất thể hóa các chức danh theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đ/c Đặng Thị Tuyết - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TKV phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TKV ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa đầu nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy tốt các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn giai đoạn 2020-2025.

Đ/c Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đồng chí Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh cần chú trọng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng đảng viên; Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các sai trái thù địch trong tình hình mới; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; công khai, minh bạch và kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên cũng như đào tạo nguồn nhân lực; Làm tốt công tác quản trị chi phí, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; Tăng cường, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chuyển đổi số; Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

Tác giả: Ngô Thị Dung