Công ty VITE đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Quản trị viên 12/05/2023 Tiêu điểm

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu của Người tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (ngày 18-5-1963): “Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân...”, trong những năm qua, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) luôn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH), phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến mỗi cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

Xác định tư vấn là giá trị cốt lõi của Công ty cho nên phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống luôn được Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Buổi bảo vệ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nấm rễ nội cộng sinh để đẩy nhanh tốc độ phủ xanh bãi thải than ở tỉnh Quảng Ninh”

Nhiều buổi báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCKH đã được Công ty tổ chức nhằm chọn ra các đề tài có khả năng ứng dụng cao trong sản xuất, từ đó, khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ KH&CN của Công ty.

Đến nay, Công ty đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu có vai trò và ý nghĩa quan trọng, như: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường TKV; Thử nghiệm xử lý nước thải (XLNT) bằng công nghệ vi sinh; Đánh giá hiệu quả kỹ thuật, công nghệ, quản lý các trạm XLNT mỏ than hiện có vùng Quảng Ninh và đề xuất định hướng áp dụng cho các trạm tiếp theo; Kế hoạch xử lý, tái sử dụng nguồn nước thải mỏ và các nguồn nước mặt cho sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại vùng than Quảng Ninh; Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ NeoWeb trong làm đường ô tô chuyên dụng ngành mỏ tại các khu vực có nền đất yếu; Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật vận hành các trạm XLNT mỏ than; Nghiên cứu công nghệ thải bùn quặng đuôi bằng kênh lắng, kết hợp hoàn thổ khu vực đã khai thác; Nghiên cứu sử dụng vải địa kỹ thuật kết hợp với bùn thải để gia cố và tăng chiều cao đập nhằm tăng sức chứa cho hồ bùn thải; Nghiên cứu chuẩn hóa quy trình quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin cho TKV; Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm Slugtest và Pneumatic slugtest (PST) thay thế phương pháp bơm hút nước thí nghiệm trong các lỗ khoan thăm dò thuộc TKV; Nghiên cứu ứng dụng Nấm rễ nội cộng sinh để đẩy nhanh tốc độ phủ xanh bãi thải than ở tỉnh Quảng Ninh…

Kết quả của các đề tài NCKH đã góp phần tích cực vào việc ứng dụng công nghệ mới, giải pháp mới nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí… trong các công tác phục vụ cho nghành khai thác than.

Kết quả của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nấm rễ nội cộng sinh để đẩy nhanh tốc độ phủ xanh bãi thải than ở tỉnh Quảng Ninh”

Xác định lĩnh vực hợp tác quốc tế là đòn bẩy đưa khoa học công nghệ mới tiên tiến vào áp dụng trong công tác tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho tất cả các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty và của TKV, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa TKV với tổ chức RAME của Cộng hòa liên bang Đức về các dự án môi trường, Công ty đã triển khai có hiệu quả các dự án môi trường và hiện nay vẫn đang tiếp tục triển khai, áp dụng những nghiên cứu đó vào thực tiễn trong quá trình tư vấn các dự án bảo vệ môi trường của TKV và các đơn vị thành viên.

Là một đơn vị tư vấn, thi công uy tín trong lĩnh vực địa chất và môi trường, trong những năm qua, Công ty VITE được TKV giao đầu mối triển khai hợp tác quốc tế với nhiều nước trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức... trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Kết quả sau khi thực hiện các dự án đều được báo cáo tổng kết với TKV để Tập đoàn xem xét triển khai áp dụng. Được sự đồng ý của Tập đoàn, những năm trước đây, Công ty đã chủ động hợp tác với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và khoáng hóa cacbon, đồng thời làm cầu nối giữa KIGAM với TKV để triển khai các nội dung hợp tác phù hợp. Công ty cũng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đầu mối hợp tác với chương trình hợp tác WaterMiner (CHLB Đức) theo nhiệm vụ Tập đoàn giao. Hiện tại, Công ty đã và đang chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các hiệp hội môi trường và các đối tác Hàn Quốc, Đài Loan về các dự án môi trường nhằm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, quản lý cho cán bộ.

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học trong tương lai

Nhận thức sâu sắc KH&CN giữ vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong sự phát triển bền vững của Công ty, trong thời gian tới, Công ty VITE sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào lực lượng chủ chốt trong sản xuất trực tiếp của Công ty, ứng dụng và đẩy mạnh việc nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng trong hoạt động thực tiễn. Đồng thời, triển khai nghiên cứu các công nghệ mới, công nghệ môi trường có khả năng ứng dụng cao trong sản xuất, song song với việc phát triển mạnh và nhanh hướng tới tự động hóa các công đoạn của sản xuất, kinh doanh.

Các giải pháp bao gồm: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong  hoạt động khai thác mỏ, lĩnh vực môi trường, tài nguyên. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả toàn diện có thể mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực có liên quan. Chú trọng nghiên cứu các đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành than.

Trong định hướng phát triển hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học những năm tiếp theo, Công ty VITE xác định: Thông qua hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao như đào tạo cán bộ trung, cao cấp, đào tạo chuyên gia; Tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tiếp thu tri thức, nhất là tri thức về quản lý và khoa học công nghệ; Tích cực tham gia các thể chế hợp tác quốc tế về môi trường, đóng góp vào nỗ lực chung trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường.

Khai thác, vận dụng và ứng dụng sức mạnh của trí tuệ, của khoa học và công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng, giải quyết các thách thức là một trong các nhiệm vụ mà Công ty VITE đặt ra nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và mạnh mẽ của Công ty trong tương lai./.

Tác giả: Đỗ Thanh Hương