Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin đồng loạt phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023

Quản trị viên 05/05/2023 Tiêu điểm

Thực hiện kế hoạch số 58 ngày 27/3/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Kế hoạch liên tịch số 250 ngày 17/4/2023 Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) về việc tổ chức “Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023”, ngày 5-5-2023, tại công trường khoan thăm dò - thuộc Phòng Thi công thăm dò, phòng ban khối sản xuất và phục vụ sản xuất trong toàn Công ty đã đồng loạt phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2023, nhằm tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc tại Công trường khoan thăm dò với khí thế thi đua sôi nổi. Mục tiêu là phát động phong trào thi đua lao động sản xuất với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, nhằm hướng đến nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Công ty VITE trao quà động viên các cá nhân có thành tích trong công tác an toàn

Trong những năm qua, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của người lao động và người sử dụng lao động tại các công trường; rà soát, hoàn thiện việc xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn;  cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư, áp dụng công nghệ cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và hệ số đảm bảo an toàn trong quá trình thi công đảm bảo kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra; nâng cao chất lượng kiểm soát các nguy cơ rủi ro; tích cực chăm sóc sức khỏe cho người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cùng với đó, Công ty luôn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo và đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là đối với công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống ngày một tốt hơn.

Ông Đỗ Mạnh Dũng- Giám đốc Công ty VITE, đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu tại Lễ phát động

Ông Nguyễn Hoàng Huân - PGĐ Công ty VITE, Trưởng ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 phát biểu tại Lễ phát động

Đại diện Phòng Thi công thăm dò ký kết giao ước thi đua tại Lễ phát động

Trước đó, Công ty đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trước, trong và sau tháng hành động. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, là lĩnh vực luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công ty xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu không thể tách rời trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với mỗi cán bộ, công nhân viên cần tích cực học tập, rèn luyện để xây dựng ý thức, tác phong, tạo thói quen làm việc an toàn, luôn luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc, tuyệt đối tuân thủ các nội quy, quy trình, quy định. Khi thực hiện công việc, luôn luôn đặt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động lên hàng đầu trên nguyên tắc “Chưa an toàn - thì không làm việc”; Không an toàn - Thì phải dừng lại” và đảm bảo 5 quy tắc “Tự chủ an toàn: Bảo vệ chính mình; Bảo vệ đồng đội; Chưa hiểu thì hỏi; Không biết không làm; Tuân thủ quy trình, quy tắc an toàn”.

Mục đích của đợt phát động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác an toàn và thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất đến toàn thể cán bộ đoàn viên và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty./.

Tác giả: Ngô Thị Dung