Video: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin năm 2023

Quản trị viên 04/05/2023 Tiêu điểm

Sáng ngày 28-4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành Công ty và 39 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 1.774.500 cổ phần, bằng 97,5% tổng số cổ phần của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty VITE và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Mời các bạn xem video tổng kết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tác giả: media.vinacomin.vn