Công tác cập nhật địa tầng lỗ khoan

Quản trị viên 28/04/2023 Khối địa chất

Việc nắm bắt được điều kiện địa chất trong công tác khai thác hầm lò tại các vỉa tồn tại dưới sâu là hết sức quan trọng. Do đó, để tăng mức độ tin cậy về mặt tài liệu địa chất phục vụ các dự án đầu tư khai thác trong giai đoạn tiếp theo, ta cần phải bố trí các lỗ khoan để làm rõ vấn đề. Một trong những bước không thể thiếu trong quá trình thi công lỗ khoan là quá trình cập nhật địa tầng mẫu lõi khoan.

Cán bộ kỹ thuật địa chất của Công ty VITE thực hiện công tác cập nhật địa tầng tại lỗ khoan HR302 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Hà Ráng

Tại các đề án thăm dò nói chung và đề án thăm dò mỏ than Hà Ráng, xã Vũ Oai, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, sau khi khoan hết một hiệp khoan mẫu lõi khoan sẽ được công nhân khoan đưa vào máng để mẫu. Cán bộ kĩ thuật địa chất phụ trách lỗ khoan đó sẽ có trách nhiệm xếp mẫu vào khay. Tùy thuộc vào đường kính khoan (Ø151, Ø112, Ø93) để chọn khay mẫu cho phù hợp. Tại các đề án thăm dò, việc lấy mẫu than phải đảm bảo trên 75%, mẫu đá phải đạt trên 70%. Việc xác định tỷ lệ mẫu lõi khoan khi mẫu khoan không bị vỡ nát phải được tiến hành bằng cách đo chiều dài mẫu lõi và so sánh với chiều dài hiệp khoan; khi mẫu lõi khoan bị vỡ thành các cục thì tỷ lệ mẫu lõi khoan phải được xác định bằng đo thể tích hoặc khối lượng so với thể tích hoặc khối lượng theo tính toán.

Cán bộ kỹ thuật địa chất của Công ty VITE thực hiện công tác cập nhật địa tầng tại lỗ khoan HR302 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Hà Ráng

Việc cập nhật mẫu sẽ được ghi chép cụ thể trong sổ địa chất thực địa. Đồng thời, cán bộ kỹ thuật địa chất phụ trách tổ khoan sẽ phải thể hiện cột địa tầng đã cập nhật tại hiện trường để lên mặt cắt đồng danh nối vỉa phù hợp. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải báo cáo chủ đầu tư khi gặp than, đá dập vỡ hoặc địa tầng nứt nẻ để triển khai các bước tiếp theo. Do đó, công tác theo dõi, cập nhật địa tầng lỗ khoan là công việc hết sức quan trọng và được tiến hành song song với công tác khoan./.

Tác giả: Trương Công Hưng