Công ty VITE tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, SXKD quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Quản trị viên 27/04/2023 Tiêu điểm

Sáng ngày 26-4, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, SXKD quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Huân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty VITE trình bày Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng, phó phòng ban. Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Huân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 và các ý kiến phát biểu tham luận của các phòng ban.

Trong quý I năm 2023, các phòng ban sản xuất trong Công ty đã hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm sau:

Lĩnh vực CNTT, kinh doanh: Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông tòa nhà mới - Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin; Nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử Portal Office kết nối trục liên thông - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

Lĩnh vực địa chất và thi công thăm dò: Được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Lập Đề án thăm dò nâng cấp trong phạm vi ranh giới giấy phép khai thác số 2192/GP-BTNMT ngày 30-10-2008 mỏ Bắc Cọc Sáu. Tổ chức họp kỹ thuật báo cáo tổng kết Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới Giấy phép khai thác số 365/GP-BTNMT ngày 31-01-2018 mỏ than Lộ Trí, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công phương án TDKT Bắc Cọc Sáu, Khe Chàm, Quang Hanh. Thi công hơn 3.719 mét khoan tại các đề án/phương án thăm dò chuyển tiếp từ năm 2022 như: Đề án Thăm dò mỏ than Hà Ráng - Công than Hòn Gai - TKV; Phương án TDKT mỏ Hà Tu năm 2022 chuyển tiếp năm 2023 - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Các đề án thi công năm 2023 bao gồm: Phương án TDKT mỏ Ngã Hai - Công ty Than Quang Hanh - TKV; Phương án TDKT mỏ Khe Chàm III - Công ty Cổ phần Than Khe Chàm.

Lĩnh vực môi trường: Hoàn thành quan trắc môi trường (QTMT) và phân tích mẫu định kỳ quý I năm 2023 cho các đơn vị trong và ngoài ngành than; Vận hành ổn định trạm QTMT tự động cho TKV; Hoàn thành công việc Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Kho Cảng hóa chất Mông Dương - Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin; Trình nộp và họp thẩm định thông qua Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép Môi trường của dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III, dự án khai thác lộ thiên khoáng sản NiKen - Đồng (Cao Bằng). Thực hiện phân tích 807 mẫu môi trường, 236 mẫu than, 136 mẫu đá.

Lĩnh vực tư vấn thiết kế: Hoàn thành nghiệm thu, thanh lý Đề tài NCKH Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu thu hồi vanadi trong bùn đỏ Nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ thuộc TKV; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. TKV có văn bản thông qua các công trình như: Lập BCNCKT Dự án mua sắm thiết bị bổ sung phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai - TKV; Lập BCKTKT ĐTXDCT Cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển và tự động hóa Nhà máy tuyển Vàng Danh 1 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh  - Vinacomin. Thực hiện và nộp tài liệu các đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho các đơn vị như: Công ty Than Dương Huy; Công ty Than Núi Béo; Công ty Than Vàng Danh. Thực hiện các công trình Cải tạo cảnh quan môi trường theo đúng yêu cầu và tiến độ của chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 của Công ty VITE như sau: Giá trị sản lượng đạt được 41.601 triệu đồng, bằng 23,64% so với kế hoạch TKV thông qua (KHG), 21,01% so với kế hoạch điều hành (KHĐT). Giá trị được nghiệm thu, xuất hóa đơn đạt thấp 5.125 triệu đồng, bằng 2,91% KHG so với KHĐH; Công ty đảm bảo cân đối tài chính, lợi nhuận đạt 46 triệu đồng. Lao động theo danh sách đến 31-3-2023 là 140 người, lao động bình quân quý I/2023 là 141 người/148 người (95,3% kế hoạch). Tiền lương bình quân thực hiện đạt 13.643 nghìn đồng/người/tháng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, sự nỗ lực cố gắng của các phòng ban và cán bộ, người lao động trong Công ty. Đồng chí Giám đốc yêu cầu bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, kế hoạch SXKD, Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng cường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong quý II. Đồng thời nhấn mạnh cần tập trung hơn nữa việc tăng cường kiểm tra giám sát công tác ATVSLĐ, chủ động các biện pháp phòng ngừa và xử lý các tình huống thiên tai bất ngờ; Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các dự án, bảo đảm thu nhập cho người lao động; Thực hiện tốt công tác quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật; tăng cường công tác quản trị rủi ro, làm tốt công tác đào tạo, đảm bảo ATVSLĐ, an ninh trật tự trong sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty năm 2023.

Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty VITE phát biểu tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ Quý II và 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Công ty VITE tiếp tục bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng bộ TKV để điều hành, trong đó bám sát mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023 đã đề ra để chỉ đạo, điều hành với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Các lĩnh vực SXKD của Công ty cần nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực tham mưu cho Tập đoàn và các đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, địa chất, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch và thiết kế mỏ. Đẩy mạnh hơn nữa việc tư vấn, đề xuất và triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng THH - TĐH vào quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị.

- Trong công tác chuyên môn, kỹ thuật: cần tiếp tục thực hiện “Tư vấn giải pháp đồng bộ” nghĩa là: không đơn thuần tư vấn về giải pháp kỹ thuật mà cần chú trọng cả từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; các thủ tục pháp lý; cân đối các nguồn lực để đạt được mục tiêu trong khuôn khổ quy định pháp luật.

- Các phòng sản xuất, nghiệp vụ chủ động, tích cực gặp gỡ, đề xuất công việc với các đơn vị trong TKV theo các lĩnh vực hoạt động của Công ty; nghiên cứu, lựa chọn để tham gia đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, thi công trong và ngoài ngành. Bổ sung thêm chứng chỉ hành nghề cá nhân cho các chủ nhiệm công trình như: công trình hạ tầng kỹ thuật, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình, giám sát thi công, quản lý dự án…  để tăng cường năng lực và đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động tư vấn theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện tốt các quy định của Tập đoàn TKV và Nhà nước; tiếp tục rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với cơ chế quản lý của Tập đoàn và điều kiện thực tế của Công ty. Đẩy mạnh quản trị chi phí, tiết kiệm trong triển khai thực hiện các hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, thường xuyên kiểm soát nội bộ và xây dựng nguồn tài chính ổn định. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tiết kiệm chi phí Tập đoàn giao. Tăng cường tuyên truyền, vận động và yêu cầu CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế của Công ty và Tập đoàn.

- Bố trí đủ việc làm, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho CBCNV. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATVS thực phẩm; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua LĐSX, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong LĐSX, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV Công ty. Tổ chức các hoạt động VHTT nhằm động viên, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt Văn hóa ứng xử trong Công ty và Văn hóa ứng xử của TKV./.

Tác giả: Ngô Thị Dung