Khởi động Dự án đầu tư phần mềm khám, điều trị và theo dõi hồ sơ sức khỏe người lao động trong Tập đoàn TKV

Quản trị viên 14/04/2023 Khối công nghệ thông tin

Ngày 6-4, tại trụ sở của Tập đoàn TKV đã diễn ra buổi khởi động “Dự án đầu tư phần mềm khám, điều trị và theo dõi hồ sơ sức khỏe người lao động trong Tập đoàn TKV” với sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn cùng các đơn vị có liên quan. Nhà thầu xây dựng phần mềm của dự án là Công ty CP Phần mềm trực tuyến và Thương mại điện tử (ONENET).

Buổi khởi động “Dự án đầu tư phần mềm khám, điều trị và theo dõi hồ sơ sức khỏe người lao động trong Tập đoàn TKV”

Tại buổi làm việc, các bên tham dự đã cùng nhau trao đổi và thống nhất kế hoạch triển khai dự án chi tiết, phương thức phối hợp, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng.

Với vai trò là nhà thầu tư vấn giám sát, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) cam kết sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ tư vấn giám sát kể từ ngày khởi động dự án cho đến ngày bàn giao và nghiệm thu, dự kiến sẽ kéo dài trong 88 ngày. Theo đó, Công ty VITE sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu xây dựng phần mềm bao gồm: khảo sát hiện trạng, thiết kế chi tiết (bao gồm thiết kế tổng thể, tài nguyên hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, chức năng và thiết kế tích hợp hệ thống – phục vụ kết nối ePortal, trục ESB và các phần mềm khác), xem xét hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ thông tin, lập trình phần mềm theo thiết kế chi tiết (Backend, Frontend), chuẩn hóa dữ liệu, kiểm thử (UAT, OAT), cài đặt và chuyển đổi dữ liệu, đào tạo sử dụng phần mềm, bàn giao và nghiệm thu mã nguồn hệ thống và phần mềm.

“Dự án đầu tư phần mềm khám, điều trị và theo dõi hồ sơ sức khỏe người lao động trong Tập đoàn TKV” do Công ty VITE lập dự án là một trong nhiều giải pháp chiến lược của TKV nhằm đẩy mạnh và tăng cường việc chuyển đổi số trong Tập đoàn. Là một đơn vị thuộc Tập đoàn TKV, xác định việc nắm bắt và ứng dụng chuyển đổi số là bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại 4.0, Công ty VITE đã đẩy mạnh việc hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành về việc phát triển các phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng và phần mềm số hóa dữ liệu theo yêu cầu riêng phục vụ chuyển đổi số.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, dài lâu, Công ty VITE luôn đoàn kết, thống nhất trong tư duy, hành động theo phương châm “Tư vấn là cốt lõi, thi công xây lắp là động lực phát triển, khoa học và công nghệ tạo nên giá trị”. Trong đó, Phòng CNTT của Công ty VITE đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn TKV cũng như các đơn vị ngoài ngành, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của Công ty./.

Tác giả: Đỗ Thanh Hương