Đại hội Công đoàn Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Quản trị viên 17/03/2023 Tổ chức đoàn thể

Ngày 17-3-2023, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII trong không khí toàn thể cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang tích cực học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phát huy nội lực, tiếp tục đổi mới để phát triển; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, tổ chức Công đoàn cùng các đoàn thể quần chúng, Công ty VITE luôn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tích cực lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, ổn định đời sống, việc làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tập đoàn giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm của đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2023. Đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 để tiếp tục xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Quyền lợi đảm bảo - Phúc lợi tốt hơn”, “Vì lợi ích của đoàn viên Công đoàn”. Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã biểu dương, ghi nhận những kết quả và thành tích của tổ chức Công đoàn và cán bộ đoàn viên, người lao động trong Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục chú trọng: làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tới đoàn viên, người lao động trong Công ty nắm vững Nghị quyết của Đảng bộ, Chương trình của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các giải pháp điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Công ty...

Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty VITE phát biểu tại Đại hội Công đoàn lần thứ VIII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương đánh giá cao các kết quả mà cán bộ đoàn viên, người lao động Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, cán bộ, đoàn viên, người lao động và công đoàn các cấp trong Công ty cần nhận thức sâu sắc hơn nữa và tiếp tục triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và của Tập đoàn trong giai đoạn mới, cả về thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn. Phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Thợ Mỏ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; Chú trọng công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thông qua việc thực hiện các công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, trọng tâm giám sát việc công khai minh bạch tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách của Người lao động; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, hướng đến xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức và hoạt động công đoàn; Tổ chức đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động; Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chuyển đổi số; Tổ chức thi đua, tham gia quản lý, phát triển doanh nghiệp, làm tăng giá trị hiệu quả sản xuất kinh doanh...

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty VITE nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu Công đoàn TKV tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Công ty VITE lần thứ VIII​, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 1 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI.

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty VITE tặng hoa chia tay các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2023./.

Tác giả: Ngô Thị Dung