Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu của doanh nghiệp

Quản trị viên 12/03/2023 Khối công nghệ thông tin

Chuyển đổi số hay cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là xu thế tất yếu, đang diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng. Nó mang tính “sống còn” với nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều cơ hội to lớn song hành cùng với những thách thức không nhỏ trong quá trình triển khai. 

Để thành công trong cuộc CMCN 4.0 và không bị tụt hậu, các quốc gia phải thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, khái niệm chuyển đổi số không còn là khái niệm mới mẻ. Ngày 03-6-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu để Việt Nam trở thành quốc gia số, trong đó chuyển đổi số cho doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tự tạo ra sức bật phát triển, với cốt lõi là việc số hóa doanh nghiệp trên mọi phương diện. 

Nhận thức sâu sắc việc ứng dụng chuyển đổi số là cơ hội để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, năng suất làm việc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng doanh thu, từ đó, tạo ra sự phát triển đột phá trong ngành, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về thực hiện chuyển đổi số năm 2025, định hướng đến năm 2030, từng bước xây dựng và triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng các quy trình số trong lĩnh vực quản lý, điều hành.

Một trong những giải pháp của TKV là ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý doanh nghiệp. Chẳng hạn, phần mềm phiếu công tác, phiếu thao tác điện tử (Esafe) do Công ty VITE xây dựng và cung cấp đã được Tổng công ty Điện lực - TKV triển khai áp dụng từ tháng 3/2021. Phần mềm có các chức năng chính như: hỗ trợ người dùng quản lý nhân viên; hỗ trợ đơn vị quản lý, theo dõi các phiếu do đơn vị tạo ra; hỗ trợ trên Tổng công ty theo dõi phiếu công tác, thao tác của các đơn vị.

Mục đích của phần mềm là nhằm thực hiện Quy trình an toàn điện được tốt, khắc phục kịp thời các tồn tại trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Sau gần một năm chính thức áp dụng vào thực tế sản xuất, phần mềm đã góp phần giúp công tác an toàn điện của Tổng công ty Điện lực - TKV được vận hành đúng quy trình, năm 2022, toàn Tổng công ty không xảy ra trường hợp mất an toàn lao động về điện.

Để đánh giá kết quả việc triển khai áp dụng phần mềm, tiếp thu ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, CBNV sử dụng trực tiếp tại các đơn vị nhằm tiếp tục hoàn thiện phần mềm, bổ sung thêm một số tính năng ký số trên điện thoại, tích hợp ứng dụng mobile v.v., ngày 23/2/2023, Tổng Công ty Điện lực - TKV đã tổ chức buổi Hội thảo về thực hiện Quy trình An toàn điện tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Na Dương - TKV với sự tham gia của tất cả các đơn vị thành viên và Công ty VITE.

Đại diện của Công ty VITE tham gia Hội thảo về An toàn điện của Tổng Công ty Điện lực - TKV, tháng 2/2023.

Trưởng phòng CNTT Công ty VITE, ông Nguyễn Thành Nam, phát biểu tại Hội thảo về An toàn điện của Tổng Công ty Điện lực - TKV, tháng 2/2023.

Theo tinh thần của Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, TKV, xác định việc nắm bắt và ứng dụng chuyển đổi số là bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty VITE đã đẩy mạnh việc hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành về việc phát triển các phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng và phần mềm số hóa dữ liệu theo yêu cầu riêng phục vụ chuyển đổi số.

Lãnh đạo phòng CNTT Công ty VITE, làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin về Công tác chuyển đổi số và các phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng, phần mềm số hóa dữ liệu, ngày 13/2/2023.

Phần mềm Portal Office (gọi tắt là Portal) do Công ty VITE cung cấp hoạt động ổn định, dễ sử dụng, hỗ trợ rất lớn các đơn vị trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Với thiết kế thống nhất, giao diện dễ nhìn và tuyệt đối bảo mật, phần mềm quản lý văn bản điện tử Portal của Công ty VITE bao gồm đầy đủ các chức năng quản lý văn bản điện tử cần thiết cho hoạt động của một doanh nghiệp, đảm bảo sự vận hành thông suốt của doanh nghiệp đó. Phần mềm Portal có module kết nối trục liên thông văn bản, tích hợp ứng dụng mobile và đặc biệt tích hợp chữ ký số.

Chuyển đổi số là điều kiện bắt buộc, không phải một sự lựa chọn. Là đơn vị tư vấn, Công ty VITE nhận thấy chuyển đổi số sẽ mang đến những lợi ích to lớn, góp phần giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, dài lâu. Vì vậy, một trong các mục tiêu của Công ty VITE là tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn TKV cũng như các đơn vị ngoài ngành./.

Tác giả: Đỗ Thanh Hương