Công ty VITE chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử cho Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin

Quản trị viên 01/03/2023 Khối công nghệ thông tin

Tháng 2-2023, Phòng Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã làm việc với Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin về việc chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử Portal Office. Làm việc có Giám đốc Trung tâm Hoàng Bạch Đằng, các đồng chí trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Kỹ Thuật, Tổ chức hành chính.

Phòng CNTT VITE làm việc với Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin về việc chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử, ngày 15-2-2023

Phòng CNTT VITE làm việc với Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin về việc chuyển giao phần mềm Văn phòng điện tử, ngày 15-2-2023

Với thiết kế thống nhất, giao diện dễ nhìn và tuyệt đối bảo mật, phần mềm quản lý văn bản điện tử Portal Office (gọi tắt là Portal) của Công ty VITE bao gồm đầy đủ các chức năng quản lý văn bản điện tử cần thiết cho hoạt động của một doanh nghiệp, đảm bảo sự vận hành thông suốt của doanh nghiệp đó. Cụ thể, thông qua Portal, các CBCNVC của doanh nghiệp sẽ kịp thời nắm bắt được: Lịch cơ quan; Văn bản đến - đi - nội bộ; Tin tức - Sự kiện; Tin nhắn nội bộ; Công việc trong ngày/tuần/tháng; Quản lý tài liệu; Công việc được giao và tiến độ yêu cầu hoàn thành…

Phần mềm Portal có module kết nối trục liên thông văn bản, tích hợp ứng dụng mobile và đặc biệt tích hợp chữ ký số, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/ĐU, ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thực hiện chuyển đổi số năm 2025, định hướng đến năm 2030, từng bước xây dựng và triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng các quy trình số trong lĩnh vực quản lý điều hành.

Cho đến nay, Công ty VITE đã cung cấp phần mềm Portal cho hơn 30 đơn vị trong và ngoài Tập đoàn TKV. Qua nhiều năm sử dụng, các đơn vị đều có nhận xét phần mềm Portal do Công ty VITE cung cấp hoạt động ổn định, dễ sử dụng, hỗ trợ rất lớn các đơn vị trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với những kết quả tích cực đã đạt được, phòng CNTT Công ty VITE sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất trong Tập đoàn TKV và các đơn vị thành viên./.

Tác giả: Đỗ Thanh Hương