Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Địa chất, Đảng Bộ Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Quản trị viên 06/11/2022 Khối địa chất

Chiều 17/10, Chi bộ Địa chất thuộc Đảng bộ Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội Chi bộ Địa chất được Đảng bộ Công ty VITE lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ Địa chất nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 819-HD/ĐU ngày 26/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; kế hoạch số 250-KH/ĐU ngày 30/8/2022 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin về việc Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Địa chất đã tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy Công ty, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty và đảng viên thuộc Chi bộ Địa chất.

Chi bộ Địa chất có 13 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần yêu thương giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên… Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy Công ty ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ Địa chất đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 hết sức chu đáo, đúng quy định. Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Địa chất cần phát huy, kế thừa các thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra. Đồng thời, sau Đại hội đề nghị Chi bộ sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình Đảng ủy Công ty chuẩn y nhân sự Chi ủy Chi bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Chi ủy để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Chi ủy.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 03 đồng chí Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu đồng chí Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Địa chất, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ./.

Tác giả: Vũ Viết Quyết