Đoàn Thanh niên VITE ra quân vệ sinh môi trường nhân Ngày Môi trường Thế giới 5/6

Quản trị viên 08/06/2022 Đoàn thanh niên

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5/6/2022 với chủ đề “Chỉ một trái đất” và thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, Đoàn Thanh niên Công ty VITE đã có nhiều hoạt động như: tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường tại văn phòng Công ty, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề chính của ngày Môi trường Thế giới năm 2022.

Trong ngày ra quân hưởng ứng 05/6/2022, các chi đoàn trực thuộc (Chi đoàn Nghiệp vụ, Kỹ thuật 1 và Kỹ thuật 2) đã tổ chức quét dọn khu vực văn phòng, phân loại các loại chất thải có thể tái chế và tái sử dụng (20kg giấy mới in một mặt, 3kg giấy in bản đồ cũ, các túi ni lông sạch có thể tái sử dụng ...), chăm sóc các chậu cây xanh trên hành lang và phòng khách, lau cửa kính, bố trí lại vật dụng cho ngăn nắp sạch đẹp ... Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công ty cũng tuyên truyền đến các CBCNV giữ vệ sinh khu vực làm việc, phấn đấu mỗi bàn làm việc có một cây xanh, sử dụng cốc riêng để uống nước thay vì sử dụng các chai nhựa dùng một lần, giữ lại các túi ni lông sạch để tiếp tục sử dụng cho lần sau, hạn chế tối đa việc phát sinh rác thải nhựa...

Việc bảo vệ Môi trường phải được diễn ra thường xuyên, từ những việc nhỏ nhất và cần được lan rộng. Với phương châm đó, Đoàn Thanh niên Công ty phấn đấu thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền và vệ sinh môi trường tại nơi làm việc./.

Một số hình ảnh của lễ ra quân:

Tác giả: Nguyễn Mai Anh