Đảng ủy Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2021

Quản trị viên 11/01/2022 Khối địa chất

Ngày 07/01/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) đã tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: UVBCH Đảng ủy Công ty, UVBCH Chi ủy các Chi bộ trực thuộc; Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty, các phòng ban, các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2021, Đảng ủy Công ty VITE đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo theo nội dung các nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn TKV về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” để cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể. Nhờ vậy, Công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra và tăng trưởng so với năm 2020; bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Công tác an toàn, bảo vệ sản xuất; an ninh trật tự, quân sự quốc phòng; công tác chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động công tác xã hội được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được duy trì và đạt được nhiều kết quả tốt.

Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, tổng doanh thu năm 2021 đạt 172,404 tỷ (bằng 101 % KH năm); giá trị sản xuất đạt 102,049 tỷ (bằng 110,2 % KH năm); lợi nhuận đạt 5,2 tỷ (bằng 100% KH năm); tiền lương bình quân toàn Công ty đạt 14,9 triệu đồng/người/tháng (bằng 114% KH năm).

Năm 2022, Đảng bộ Công ty đề ra mục tiêu: Phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm"; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất..., xây dựng Đảng bộ Công ty đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; tỷ lệ chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 99% trở lên... Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022 đề ra; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động; đảm bảo an toàn trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ, công tác cán bộ… Triển khai, ứng dụng tin học hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD vì mục tiêu Công ty “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã trao Giấy khen cho các đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn (2017-2021) của Đảng ủy TKV cho đồng chí Nguyễn Hoàng Huân - UVBCH Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty; và các Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 cho các Chi bộ và đảng viên trong Công ty./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tác giả: Vũ Viết Quyết