Kiểm tra các công trình xử lý chất thải trước khi vận hành thử nghiệm của dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai

Quản trị viên 29/11/2021 Khối môi trường

Thực hiện quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Nhằm kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm của dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai - Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin (điều chỉnh) tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, công suất 1,75 triệu tấn/năm, ngày 11/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của Dự án theo Quyết định số 717/QĐ-TNMT ngày 04/11/2021.

Các công trình xử lý chất thải của dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai do Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin là Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE).

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở, ban, ngành và địa phương; lãnh đạo, các phòng chuyên môn Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin và tập thể tác giả Công ty VITE. Sau khi nghe ThS. Ngô Thị Vân Nga (tác giả) trình bày tóm tắt nội dung Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi, góp ý làm rõ nội dung Báo cáo. Chủ đầu tư phối hợp cùng Đơn vị tư vấn đã giải trình và làm rõ các vướng mắc.

Đoàn tiến hành kiểm tra thực địa các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm, lấy ý kiến của các thành viên trong Đoàn. Thay mặt Đoàn, ông Nguyễn Như Hạnh,Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh,kết luận thông qua Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải trong dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai. Kế hoạch vận hành thử nghiệm đã được lập với đầy đủ các căn cứ pháp lý, tài liệu, chất lượng chuyên môn tốt và đủ cơ sở để vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải này. Với tinh thần khẩn trương, ngay sau phiên họp tập thể tác giả Công ty VITE đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện Kế hoạch theo các ý kiến đóng góp, đồng thời phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo tiến độ đề xuất, dưới đây là một vài hình ảnh trong cuộc họp./.

Kiểm tra thực địa các công trình xử lý chất thải sẽ vận hành thử nghiệm

Trao đổi giữa Sở, ban, ngành, địa phương, đại diện Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn về KHVHTN các công trình xử lý chất thải của Dự án

Tác giả: Trần Thị Thu Hà