Phòng Môi trường VITE hoàn thành đợt đánh giá lại và mở rộng VILAS năm 2021

Quản trị viên 15/09/2021 Khối môi trường

Trong năm 2021, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động sản xuất của phòng Môi trường, trong đó các kế hoạch đặt ra để chuẩn bị cho công tác đánh giá lại và mở rộng VILAS cũng bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội. Tuy vậy, với tinh thần chủ động, quyết tâm của các CBCNV phòng Môi trường, cùng sự chỉ đạo sát sao, quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Công ty, và với sự tuân thủ đầy đủ các chỉ thị của Nhà nước; phòng Môi trường đã hoàn thành các công tác thử nghiệm và hoàn chỉnh hồ sơ để trình lên Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) trong tháng 6/2021. Với đợt đánh giá lần này, phòng Môi trường hướng tới mục đích duy trì giấy phép và mở rộng thêm một số chỉ tiêu trong lĩnh vực Hóa và Cơ.

Phòng Môi trường làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá VILAS

Trong 02 ngày 07 và 08/7/2021, đoàn chuyên gia đánh giá của BoA đã thực hiện công tác đánh giá lại và mở rộng các tiêu chuẩn hoạt động của phòng Thí nghiệm VITE trực thuộc phòng Môi trường (mã số 588) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Trong quá trình đánh giá thực tế, đoàn chuyên gia đã đánh giá cao về công tác quản lý, thử nghiệm có tính chuyên nghiệp của phòng Môi trường, đồng thời cũng đánh giá nhân viên phòng thí nghiệm có mức độ thành thạo tay nghề tốt. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã chỉ ra các điểm cần phải cải tiến, chỉnh sửa và đưa ra các góp ý đối với một số công tác thử nghiệm. Với sự nghiêm túc học hỏi, phòng Môi trường đã tiếp thu các ý kiến của chuyên gia và nhanh chóng khắc phục các điểm chưa phù hợp trong hệ thống quản lý VILAS.

Ngày 06/9/2021, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã ban hành Quyết định số 489.2021/QĐ-VPCNCL công nhận sự phù hợp hoạt động của phòng Thí nghiệm VITE theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017 với 31 phép thử trong các nền nước (nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, nước biển) với lĩnh vực môi trường và 17 phép thử với lĩnh vực cơ lý đá, hóa than. Trong số các chỉ tiêu mở rộng phải kể đến các chỉ tiêu xác định thành phần tro than và cốc (silic dioxit, nhôm oxit, magie oxit, canxi oxit, sắt oxit), hay xác định hàm lượng cacbon và nitơ trong nguyên liệu khoáng rắn… là những tiêu chí quan trọng trong các đề án thi công thăm dò, khai thác than.

Chứng chỉ công nhận VILAS 588 năm 2021

Với kết quả này, phòng Môi trường VITE tiếp tục khẳng định được vị trí và năng lực của mình trong lĩnh vực tư vấn, phân tích mẫu trong ngành than, đồng thời nâng cao được uy tín và độ tin cậy về kết quả thí nghiệm mẫu môi trường và cơ lý đá, hóa than. Đây sẽ là hành trang để phòng Môi trường nói riêng và Công ty VITE nói chung tiếp tục phát triển, hội nhập trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà đang bước vào quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa./.

 

Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng