Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Quản trị viên 23/07/2021 Tổ chức đoàn thể

Ngày 20/7 Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) đã tổ chức sơ kết công tác Đảng và sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị đã tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT, đồng chí Đỗ Mạnh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; cùng toàn thể các đồng chí trong Ban lãnh đạo điều hành, Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng/phụ trách phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Mạnh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2021.

Qua đó trong 6 tháng đầu năm, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 và vướng mắc trong việc bố trí các nguồn vốn thăm dò đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và tình hình SXKD của Công ty. Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác năm của Đảng ủy Công ty và Tập đoàn với chủ đề “Năm tiết kiệm” và thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả”.

Trong 6 tháng năm 2021, giá trị sản lượng đạt 87.283 triệu đồng bằng 51,34 % so với kế hoạch năm, trong khi giá trị được nghiệm thu, xuất hóa đơn đạt thấp: 30.057 triệu đồng bằng 15,03% kế hoạch năm 2021. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng năm 2021 đạt thấp, do ảnh hưởng của dịch COVID 19 làm hạn chế cơ hội tiếp xúc với đối tác, bạn hàng để tìm kiếm, triển khai công việc. Bên cạnh đó, công tác thăm dò phát triển tài nguyên của TKV (đối với những Đề án thăm dò do Nhà nước cấp phép) không còn được sử dụng chi phí tập trung, đây là khó khăn lớn nhất mà VITE cũng như các đơn vị Địa chất trong TKV đang gặp phải.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, trước muôn vàn khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả”, trong 6 tháng cuối năm Ban lãnh đạo Công ty cần chỉ đạo các biện pháp kịp thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng thực hiện để vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid. 19, vừa ổn định SXKD, giảm thiểu tác động xấu đến SXKD do dịch bệnh, phấn đấu phòng chống dịch an toàn, đảm bảo sức khỏe, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động. Bám sát mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra để chỉ đạo, điều hành với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Vận dụng linh hoạt, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, quy định của TKV và thực tế hoạt động đối với các lĩnh vực SXKD của đơn vị. Tăng cường công tác quản trị chi phí, triệt để thực hành tiết kiệm, giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cắt giảm các chi phí chưa cần thiết, chi phí hội họp, tăng cường các hội nghị theo hình thức trực tuyến. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ đầu vào đến đầu ra ở tất cả các bước để đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Công ty đã tặng 01 Giấy khen cho tổ chức Đảng bộ Kỹ thuật 2 và 06 Giấy khen cho 06 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021. Giám đốc Công ty đã thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong SXKD 6 tháng đầu năm 2021.

Tác giả: Vũ Viết Quyết