Hội thảo kỹ thuật Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ than Ngã Hai

Quản trị viên 18/06/2021 Khối địa chất

Ngày 9/6/2021, tại Văn phòng Công ty Than Quang Hanh, dưới sự chủ trì của ông Dương Phi Hùng - Trưởng ban Tài nguyên TKV, phiên họp kỹ thuật “Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi Giấy phép khai thác số 2734/GP-BTNMT ngày 30/12/2008 mỏ than Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”đã được tổ chức. Tham dự phiên họp gồm có: Ông Nguyễn Công Chính - Giám đốc cùng cán bộ các phòng TĐ, KCM - Công ty Than Quang Hanhlà đơn vị được TKV giao trực tiếp quản lý và khai thác mỏ Ngã Hai, Ông Nguyễn Hoàng Huân - Phó giám đốc và Tập thể tác giả - Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) là đơn vị tư vấn lập Báo cáo.

Để đảm bảo tiến độ các Dự án đầu tư khai thác tại mỏ Ngã Hai, TKV đã tiến hành lập Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2734/GP-BTNMT ngày 30/12/2008.Kết quả thi công thăm dò của Đề án là 52.056,1m/171 lỗ khoan đã cơ bản đảm bảo độ tin cậy về tài liệu kỹ thuật, đáp ứng được mục tiêu đề ra là thăm dò nâng cấp các khối tài nguyên cấp 333 thành trữ lượng cấp 122 phục vụ công tác điều chỉnh dự án đầu tư khai thác,Báo cáo đã làm rõ cấu trúc địa chất khu mỏ Ngã Hai,đặc biệt khu vực phía bắc đứt gãy F.B, còn có nhiều phương án đồng danh vỉa, khu vực có nếp uốn, đứt gãy phức tạp. Đề án đã bổ sung số liệu về điều kiện ĐCTV - ĐCCT, đặc điểm đá vách trụ các vỉa than và điều kiện khí mỏ,… trong khu vực thăm dò phục vụ triển khai các dự án đầu tư khai thác mỏ.

Các thành viên tại phiên họp tập trung vào thảo luận và đóng góp một số ý kiến cho báo cáo, ông Dương Phi Hùng - trưởng ban Tài nguyên đề nghị Công ty Than Quang Hanh phối hợp với Công ty VITE cùng nhau rà soát, bổ sung các nội dung như sau:

1. Về cấu trúc địa chất: Cập nhật hệ thống lại các đứt gãy phát hiện trong quá trình khai thác…

2. Về hiện trạng khai thác: Kiểm tra, rà soát lại các khu vực đã khai thác, vạch rõ các diện đã khai thác, không có khả năng khai thác cập nhật lên bình đồ đẳng trụ.

3. Về công tác tính trữ lượng: Rà soát, cập nhật các khu vực trụ bảo vệ, các khu vực ven rìa, sát đứt gãy không có khả năng khai thác hoặc khai thác không có hiệu quả kinh tế. Đối với các khu vực có khả năng khai thác, đủ độ tin cậy địa chất xếp trữ lượng cấp 122, đối với khu vực không hiệu quả kinh tế, trụ bảo vệ, khu vực không khai thác được xếp cấp tài nguyên cấp 222. Những khối tài nguyên 333 nhỏ lẻ, phân tán, không có khả năng nâng cấp thì loại bỏ không tính trữ lượng.So sánh trữ lượng, tài nguyên tại báo cáo lần này với báo cáo chuyển đổi Ngã Hai năm 2011 và Báo cáo kết quả thăm dò than mỏ Đông Ngã Hai năm 2020.

Với tinh thần khẩn trương, ngay sau khi nghe góp ý của các thành viên tại phiên họp. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo. Công ty VITE đã phối hợp làm việc trực tiếp với các phòng TĐ, KCM Công ty Than Quang Hanh để giải quyết triệt để các vướng mắc, tồn tại và các vấn đề cần bổ sung thêm vào báo cáo theo các góp ý, để có tài liệu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong thời gian sớm nhất./.

Hình ảnh tại phiên họp

Tác giả: Nguyễn Đăng Luật