Hoàn thành thi công công trình lỗ khoan BCS1417 thuộc Đề án thăm dò mỏ than Bắc Cọc Sáu, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Quản trị viên 18/06/2021 Khối địa chất

Trong những năm gần đây lĩnh vực thi công thăm dò luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) và được Tập đoàn TKV, các đối tác bạn hàng ghi nhận và đánh giá cao. Công trình lỗ khoan BCS1417 là lỗ khoan hoàn thành cuối cùng của Đề án thăm dò mỏ than Bắc Cọc Sáu mà Công ty VITE đảm nhận. Lỗ khoan  có chiều sâu thiết kế 560m, vị trí thi công nằm trên sườn bãi thải, điều kiện thi công rất khó khăn phức tạp. Lỗ khoan được thiết kế khoan qua tầng đất đá thải và lò cũ đã khai thác. Để đảm bảo đúng tiến độ cung cấp tài liệu kịp thời cho đơn vị tư vấn lập Báo cáo tổng kết,được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tài nguyên - TKV, Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng quyết tâm của phòng Thi công thăm dò cùng tổ khoan số 4 làm việc 3 ca liên tục để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đã đề ra. Mặc dù điều kiện thi công phức tạp, lỗ khoan phải xử lý một số sự cố trong điều kiện khách quan, với kinh nghiệm và sự quyết tâm đến ngày 28/5/2021 lỗ khoan đã kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ tại chiều sâu 552m, đảm bảo an toàn lao động và yêu cầu kỹ thuật. Sau đây là một số hình ảnh tại hiện trường mặt bằng lỗ khoan.

Ban Tài Nguyên - TKV kiểm tra hiện trường lỗ khoan BCS1417

Đo địa vật lý, kết thúc hoàn thành lỗ khoan BCS1417

Tác giả: Nguyễn Thành Công