Kiểm tra công trường khoan tại mỏ than Ngã Hai, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Quản trị viên 02/06/2021 Khối địa chất

Nhằm đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) trong quá trình sản xuất, hàng tháng phòng Thi công thăm dò thường xuyên cử đoàn kiểm tra AT-VSLĐ định kỳ và đột xuất đối với các tổ khoan đang thi công. Ngày 27/5/2021,Đoàn đã đi kiểm tra tiến độ các công trình khoan thăm dò, AT-VSLĐ và thăm hỏi người lao động tại công trường khu mỏ Ngã Hai. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn  Thành Công - Phó Phòng TCTD; Phạm Văn Khải - Kỹ thuật Khoan; Hoàng Ngọc Quân - Kỹ thuật Địa chất; Phạm Thanh Tịnh - Kỹ thuật Địa chất.

Đoàn đã kiểm tra đột xuất 02 tổ khoan, xem xét nơi ăn chốn ở, điều kiện sinh hoạt, đi lại làm việc của công nhân, nhất là vấn đề AT-VSLĐ trong quá trình thi công tại các tổ khoan. Tại công trường người lao động đã trình bày với Đoàn kiểm tra những khó khăn và đề xuất trong sinh hoạt, sản xuất và được Đoàn giải quyết kịp thời thỏa đáng. Trong thời điểm dịch bệnh Covid19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp đồng chí Nguyễn  Thành Công - Phó Phòng TCTDđã yêu cầu các tổ khoan nghiêm túc thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng dịch, đồng thời không lơi lỏng, chủ quan công tác AT-VSLĐ trong quá trình thi công, quá trình tham gia giao thông và di chuyển trong khai trường mỏ./.

Một số hình ảnh tại công trường khoan sáng 27/5/2021./.

Tác giả: Phạm Văn Khải