Công ty VITE: Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Quản trị viên 14/04/2021 Khối môi trường

Ngày Nước thế giới 22/3/2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Giá trị của nước”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta” nhằm hướng đến mục tiêu kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất.

Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biết đối với đại dịch Covid – 19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng , nền kinh tế phát triển bền vững, hòa nhập với thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có Công văn số 158/TTĐHSX-MT ngày 19/03/2021 gửi các Công ty con và các Đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Ban lãnh đạo Công ty VITE đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế để hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với chủ đề “Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người” bao gồm:

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để truyền tải rộng rãi ý nghĩa và thông điệp của những ngày kỉ niệm đến toàn bộ CBCNV với mục đích nâng cao sự hiểu biết toàn diện hơn về cách mà chúng ta nhìn nhận giá trị của tài nguyên  nước và tầm quan trọng của nước đối với sức khỏe, môi trường và chất lượng cuộc sống con người, từ đó có những hành động thiết thực để chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước, khuyến khích thực hành vệ sinh cá nhân tốt.

- Tuyên truyền trên bảng điện tử công ty với các khẩu hiệu:

Hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2021: Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người;

Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới năm 2021: Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương;

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021: Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên.

Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền, Công ty còn duy trì những hoạt động thường xuyên như:

- Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại và quản lý theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Định kỳ hàng quý, Công ty gửi báo cáo quản lý chất thải nguy hại đến Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản và các cơ quan quản lý theo quy định.

- Thu gom toàn bộ chất thải và nước thải sinh hoạt phát sinh tại văn phòng Công ty để vận chuyển và xử lý chung với chất thải và nước thải sinh hoạt của khu nhà văn phòng. Cùng với đó là thực hiện phối hợp với Ban quản lý của tòa nhà để tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng một cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo việc cấp nước đầy đủ cũng như an toàn trong quá trình sử dụng cho các hoạt động của Công ty.

          Bằng những hoạt động nêu trên, Công ty hy vọng truyền tải và lan tỏa thông điệp của Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 đến tất cả mọi người để chung tay xây dựng một môi trường làm việc “xanh”.

Tác giả: Võ Minh Hiền