Công tác chuẩn bị đánh giá lại & mở rộng Vilas của Tổ thí nghiệm thuộc phòng Môi trường năm 2021

Quản trị viên 23/03/2021 Khối môi trường

Tổ Thí nghiệm trực thuộc phòng Môi trường của Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) được thành lập từ năm 2012,với hơn 9 năm hội nhập và phát triển, với chức năng nhiệm vụ phân tích mẫu cho các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Nhận biết được vai trò quan trọng của phòng Thí nghiệm, lãnh đạo công ty VITE luôn sát sao chỉ đạo để phòng Thí nghiệm ngày càng nâng cao năng lực thử nghiệm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phòng Thí nghiệm (VITE) được Bộ TN&MT cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm mã số VIMCERTS 030 (theo Quyết định số 2156/QĐ-BTNMT ngày 30/9/2020) và được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận mã số VILAS 588 (theo Quyết định số 741.2020/QĐ-VPCNCL ngày  08/9/2020).

Quyết định và chứng chỉ công nhận VILAS 588 năm 2020

Một phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận về năng lực sẽ có được nhiều lợi thế và cơ hội hơn các phòng thí nghiệm khác. Khi mà nền kinh tế đang dần bước vào quá trình toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ thì việc có được chứng nhận ISO 17025:2017 sẽ là một xu hướng tất yếu không chỉ trong mà còn ở ngoài nước.

Căn cứ để một phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận về năng lực là phải được một tổ chức công nhận (như là VILAS) công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017. Bên cạnh đó việc áp dụng được tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 giúp cho phòng thí nghiệm tập trung nguồn năng lực để nâng cao năng lực và tạo dựng uy tín với những phép thử, kết quả của mình. Điều quan trọng hơn là kết quả các phép thử mà PTN đã công nhận được Nhà nước thừa nhận về tính pháp lý. Điều này được khẳng định tại Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP. Nghị định có nêu rõ “Kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa và hệ thống quản lí chất lượng của tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận tương ứng được ưu tiên sử dụng như những văn bản có tính pháp lý trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nước và quan hệ thương mại với nước ngoài”.

Nhận biết được tầm quan của việc được công nhận VILAS, phòng Thí nghiệm (VITE) càng ngày càng muốn được công nhận nhiều phép thử trên nhiều nền mẫu khác nhau để nâng cao năng lực thử nghiệm, khẳng định thương hiệu, tạo niềm tin và tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn nữa. Chính vì vậy mà phòng Thí nghiệm quyết định mở rộng thêm các phép thử trên các nền mẫu nước, nền mẫu than và cơ lý đá đã được công nhận trước đây và mở rộng mới các phép thử trên nền mẫu tro than, kết hợp cùng với đợt đánh giá lại VILAS năm 2021.

Để chuẩn bị cho công tác mở rộng các phép thử kết hợp đánh giá lại VILAS 588 năm 2021, phòng Thí nghiệm (VITE) đã đưa ra kế hoạch rất cụ thể về công việc cần phải thực hiện và thời gian hoàn thành. Từng công việc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng như hóa chất, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thử nghiệm. Đồng thời việc sắp xếp thời gian sử dụng các thiết bị, lên lịch xây dựng xác nhận các thử nghiệm được bố trí hợp lý nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Nhân viên phòng Thí nghiệm thực hiện phép thử mở rộng

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực hết mình của các nhân viên, Tổ Thí nghiệm trực thuộc phòng Môi trường tin rằng công tác mở rộng các phép thử kết hợp đánh giá lại VILAS năm 2021 sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra đạt và đạt được thành công tốt đẹp.

Tác giả: Đinh Văn Long