PHÒNG MÔI TRƯỜNG VITE ĐÓN NHẬNGIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (MÃ SỐ VIMCERTS 030 - MỞ RỘNG)

Quản trị viên 14/10/2020 Tin nổi bật

Sau hơn 20 năm thành lập,lĩnh vực Môi trường của Công ty VITE đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Bằng những công việc cụ thể, công tác tư vấn môi trường  ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình đối với các đơn vị trong và ngài Tập đoàn. Theo định hướng phát triển bền vững của Công ty, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy định trong hoạt động dịch vụ tư vấn môi trường:ngày 18/11/2014 Phòng Môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 030. Đây được xem là dấu mốc quan trọng,là tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của phòng Môi trường.

Hiện nay, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực quan trắc môi trường ngày càng cao, việc mở rộng lĩnh vực, phạm vidịch vụ quan trắc môi trường trở thành một yêu cầu tất yếu.Ngày 30/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cóQuyết định số 2156/QĐ-BTNMT về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nâng số lượng thông số chứng nhận từ 86 thông số lên 309 thông số. Lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận bao gồm môi trường nước, không khí xung quanh, khí thải, đất, bùn thải, chất thải, trầm tích.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường Vimcerts 030

Để có được những kết quả trên bên cạnh sự quan tâm tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty còn là sự đồng tâm, phấn đấu miệt mài của tập thể CBNVTổThí nghiệm, phòng Môi trường Công ty VITE

Với những tiền đề này, Công ty VITE luôn sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy của các đơn vị có nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực môi trường và các công việc liên quan./.

 

 

Tác giả: Đinh Văn Long