Họp Hội đồng thông qua “Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Quản trị viên 15/09/2020 Tin nổi bật

     Ngày 03/9/2020, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia (Hội đồng) đã tổ chức phiên họp thông qua “Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

     Tham gia phiên họp gồm các thành viên của Văn phòng Hội đồng; đại diện các Bộ, ngành: Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng; Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản; đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ,  Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,...

     Thạc sỹ Đỗ Xuân Kiên - tác giả báo cáo đã thay mặt tập thể tác giả trình bày tóm tắt nội dung báo cáo. Báo cáo kết quả thăm dò được tập thể tác giả Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) thành lập trên cơ sở Giấy phép thăm dò số 2052/GP-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thăm dò mỏ than Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trên diện tích 16,5 km2, với thời gian 48 tháng.

     Theo từng lĩnh vực chuyên môn, tập thể tác giả đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn - Công ty VITE với việc hoàn thành báo cáo đáp ứng yêu cầu chất lượng chuyên môn.

 Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhất trí thông qua báo cáo với trữ lượng và tài nguyên than đạt được sau quá trình thăm dò.

     Thành công của cuộc họp tạo điều kiện quan trọng cho việc triển khai các Dự án khai thác của Công ty than Quang Hanh, thực hiện đúng theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành than tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

                                                              Quang cảnh phiên họp

                                 Đại diện Công ty VITE - đơn vị tư vấn trình bày, giải trình báo cáo

 

Tác giả: admin