Các gói thầu tư vấn, thi công hệ thống phòng công nghệ thông tin đã triển khai

Quản trị viên 04/01/2012 Khối công nghệ thông tin
Các gói thầu tư vấn, thi công hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN), Camera giám sát và xây dựng cơ sở dữ liệu. đảm bảo tiến độ và chất lượng do Công ty đã thực hiện...
I. Hợp đồng thi công xây lắp công trình - Hệ thống mạng thông tin máy tính văn phòng (LAN).
Địa điểm thực hiện Quảng Ninh
Tên chủ đầu tư Công ty CP than Hà Lầm - TKV
Giá trị hợp đồng 920.351.221 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 2005 - 2006
  II. Hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống cáp mạng máy tính (LAN), mạng điện thoại, truyền hình dự án: Trụ sở làm việc liên cơ quan Tổng công ty tham Việt Nam.
Địa điểm thực hiện Quảng Ninh
Tên chủ đầu tư Tổng công ty than Việt Nam
Giá trị hợp đồng 1.380.809.000 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 3/2005 - 5/2006
  III. Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý sức khỏe cán bộ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Địa điểm thực hiện Quảng Ninh
Tên chủ đầu tư Trung tâm y tế lao động ngành than - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Giá trị hợp đồng 211.054.000 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 2006
  IV. Xậy dựng hệ thống phần mềm quản lý cơ điện, vận tải, vật tư.
Địa điểm thực hiện Quảng Ninh
Tên chủ đầu tư Tổng công ty Đông Bắc
Giá trị hợp đồng 525.000.000 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 2006
  V. Hợp đồng lập báo cáo KTTK, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt thiết bị và đào tạo hướng dẫn vận hành sử dụng Hệ thống mạng thông tin máy tính (LAN) tại trụ sở Nhà điều hành sản xuất - Công ty than Vàng Danh.
Địa điểm thực hiện Quảng Ninh
Tên chủ đầu tư Công ty than Vàng Danh
Giá trị hợp đồng 764.907.191 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 10/2007 - 12/2007
  VI. Dự án công trình xậy dựng cơ sở dữ liệu Môi trường Than Việt Nam.
Địa điểm thực hiện Quảng Ninh
Tên chủ đầu tư Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Giá trị hợp đồng 1.211.000.000 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 2006 - 2008

Tác giả: cac-cong-trinh-da-thực-hiện