Họp kỹ thuật 03 Đề án thăm dò mỏ than

Quản trị viên 19/05/2015 Khối địa chất
Sáng ngày 13/5/2015 tại Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng TS. Nguyễn Văn Thuấn cùng lãnh đạo các Vụ Địa chất, Vụ Khoáng sản, …

Sáng ngày 13/5/2015 tại Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng TS. Nguyễn Văn Thuấn cùng lãnh đạo các Vụ Địa chất, Vụ Khoáng sản, … Hội đồng Đánh giá Trữ lượng Khoáng sản đã họp kỹ thuật 03 đề án xin cấp phép thăm dò khoáng sản than do Tập đoàn Công nghiêp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư.

Trong số đó có hai đề án thăm dò mỏ Đông Ngã Hai, mỏ Đông Bắc Mông Dương do các cán bộ địa chất của công ty VITE lập. Đề án thăm dò còn lại thuộc mỏ Núi Hồng do Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc lập. Cả ba đề án thăm dò đều được các đơn vị, thành viên thẩm định đánh giá có chất lượng chuyên môn và tính khả thi cao.

Với tinh thần khẩn trương, ngay sau phiên họp tập thể tác giả Đề án đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện đề án theo các góp ý để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép trong thời gian sớm nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

 

Tác giả: họp-kỹ-thuật-03-dề-an-tham-do-mỏ-than