Họp thông qua báo cáo tính lại trữ lượng 07 giấy phép khai thác thuộc Tổng Công ty Đông Bắc

Quản trị viên 29/12/2015 Khối địa chất
Chiều 25/12/2015, Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia đã tổ chức họp thông qua báo cáo tính lại trữ lượng cho 07 giấy phép khai thác...
Chiều ngày 25/12/2015, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia đã tổ chức họp thông qua báo cáo tính lại trữ lượng cho 07 giấy phép khai thác do Tổng Công ty Đông Bắc làm chủ đầu tư.

Ông Đặng Văn Lãm - Chánh Văn phòng Hội đồng đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh; các vụ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các chuyên viên, chuyên gia thuộc Hội đồng thẩm định báo cáo….

Báo cáo do các cán bộ địa chất của Công ty VITE thực hiện. Các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn hoàn thành báo cáo đáp ứng yêu cầu chất lượng chuyên môn.

Với tinh thần khẩn trương, ngay sau phiên họp tập thể tác giả Công ty VITE đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo theo các góp ý, trình lại Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong thời gian sớm nhất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Dưới đây là một vài hình ảnh cuộc họp

Tác giả: họp-thong-qua-bao-cao-tinh-lại-trữ-lượng-07-giấy-phep-khai-thac-thuộc-tổng-cong-ty-dong-bắc