Phòng thí nghiệm VITE hoàn thành đợt đánh giá giám sát Vilas 2017

Quản trị viên 19/10/2017 Khối môi trường
Phòng Thí nghiệm VITE được thành lập từ năm 2011 và được vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ngay từ ngày đầu thành lập. Đến nay, phòng Thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ Vilas 588 cho hai lĩnh vực : Hóa; cơ lý do Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.
Phòng Thí nghiệm VITE được thành lập từ năm 2011 và được vận hành theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ngay từ ngày đầu thành lập. Đến nay, phòng Thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ Vilas 588 cho hai lĩnh vực : Hóa; cơ lý do Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Ngày 05/10/2017, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã tổ chức đoàn chuyên gia đánh giá giám sát định kỳ tại phòng Thí nghiệm - VITE. Sau một ngày làm việc, đoàn đánh giá đánh giá cao công tác tổ chức quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của phòng Thí nghiệm và dự kiến sẽ tiếp tục công nhận duy trì VILAS cho phòng Thí nghiệm-VITE. Với kết quả này, phòng Thí nghiệm-VITE tiếp tục khẳng định được vị trí và năng lực hàng đầu trong các đơn vị tư vấn của ngành than, đáp ứng các yêu cầu về thí nghiệm mẫu môi trường và cơ lý đá, than. Năm 2018, phòng Thí nghiệm dự kiến mở rộng Vilas các chỉ tiêu tổng nitơ, dầu mỡ, coliform trong môi trường nước; các chỉ tiêu các kim loại nặng trong môi trường đất. Việc mở rộng Vilas không những đáp ứng nhu cầu phân tích các chỉ hóa môi trường hiện nay, mà còn khẳng định vị thế của công ty VITE trên lĩnh vực thử nghiệm, làm tăng thêm giá trị gia tăng cho công ty, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty nói riêng và cán bộ công nhân viên phòng Thí nghiệm nói chung./.

Tác giả: phong-thi-nghiệm-vite-hoan-thanh-dợt-danh-gia-giam-sat-vilas-2017