Công ty VITE: Khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quản trị viên 08/10/2018 Khối môi trường
       BVMT được coi là một trong những chỉ tiêu phát triển bền vững, xu thế tất yếu của các đơn vị sản xuất. Số

       BVMT được coi là một trong những chỉ tiêu phát triển bền vững, xu thế tất yếu của các đơn vị sản xuất. Số liệu, kết quả quan trắc và giám sát môi trường được đánh giá là đầu vào quan trọng phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường cũng như giúp các cơ sở, sản xuất có các biện pháp phòng ngừa, cải thiện và giảm thiểu ô nhiễm thiết thực, hiệu quả.

      Trải qua chặng đường hơn 20 năm kinh nghiệm hội nhập và phát triển, với chức năng nhiệm vụ tư vấn, tham mưu, trực tiếp công tác quan trắc giám sát môi trường cho các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã khẳng định thương hiệu và vai trò tư vấn chủ chốt cũng như và ngoài Tập đoàn TKV. Bên cạnh đó, các công trình, dự án về lĩnh vực BVMT, Công ty VITE đã cụ thể hóa chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo TKV trong việc kết hợp hài hòa giữa sản xuất với BVMT để phát triển bền vững.

VIMCERTS 030 và VILAS 588

      Từ năm 2011, nhận biết tầm quan trọng của hoạt động quan trắc, giám sát phân tích trong BVMT, Công ty VITE đã thành lập Phòng Thí nghiệm nhằm hỗ trợ cho công tác quan trắc giám sát môi trường không khí (không khí xung quanh, môi trường lao động) và môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải). Phòng Thí nghiệm VITE được Bộ TN&MT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số VIMCERTS 030 (theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ) và được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận mã số VILAS 588, công nhận 36 phép thử của lĩnh vực hóa và lĩnh vực cơ lý đá hóa than; Giấy chứng nhận số 2863/TĐC-HCHQ ngày 8/11/2017 về đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực hóa học và cơ lý, số đăng ký 104/TN-TĐC  do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng cấp (theo quy định tại Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 1/7/2017 của Chính phủ).

      Hàng năm, Công ty VITE ký hợp đồng thực hiện Chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường cho gần 40 đơn vị trong và ngoài TKV, trong đó duy trì hoạt động quan trắc giám sát môi trường xung quanh tại nơi sản xuất của TKV ở các tỉnh (Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Tây Nguyên). Các báo cáo quan trắc môi trường cho các đơn vị đều đảm bảo tính chính xác, thời gian và chất lượng. Thiết bị phục vụ công tác quan trắc, phân tích môi trường với hơn 60 thiết bị, trong đó có các máy hiện đại, độ chính xác cao như: Máy quang phổ hấp thu nguyên tử tự động với kỹ thuật lò graphit (AAS/GF), UV vis DR 600... Ngoài ra, TKV còn giao Công ty VITE vận hành 5 trạm quan trắc môi trường tự động (4 trạm khí, 1 trạm nước biển ven bờ).

     Qua Báo cáo kết quả quan trắc giám sát, Công ty VITE tư vấn có hiệu quả, các đơn vị sản xuất biết được diễn biến môi trường để thực hiện trách nhiệm BVMT.  Thông qua Báo cáo kết quả quan trắc giám sát môi trường định kỳ giúp các đơn vị sản xuất chủ động theo hướng sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường, ứng dụng khoa học và công nghệ, giảm tác động đến môi trường, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong xu thế ngày càng có nhiều nước trên thế giới thúc đẩy, triển khai các chương trình quốc gia về mua sắm và tiêu dùng xanh.

Nhân viên Công ty Vite triển khai quan trắc tại hiện trường

 

     Cùng với đó, Công ty VITE còn chú trọng phát triển, mở rộng năng lực hoạt động quan trắc và phân tích, kiểm soát chất lượng (QA/QC). Đồng thời, Công ty còn tham gia đầy đủ các chương trình thử nghiệm liên phòng thí nghiệm để đánh giá năng lực tay nghề và kiểm tra độ tin cậy, chính xác đối với các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; các thiết bị thực hiện quan trắc, giám sát và phân tích môi trường kiểm định, hiệu chuẩn thiết theo đúng kỳ hạn, đúng quy định.

     Không ngừng nâng cao chất lượng, giữ vững thương hiệu VITE trong cách mạng công nghiệp 4.0

     Với đội ngũ nhân lực trẻ, có trình độ, năng lực luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, hoạt động quan trắc, giám sát, phân tích môi trường của Công ty VITE bám sát mọi yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý BVMT và hoạt động dịch vụ. Theo đó, Công ty VITE luôn chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ trong lĩnh vực môi trường với chất lượng và an toàn nhất.

     Với định hướng chuyên nghiệp, Công ty VITE tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ quan trắc môi trường với việc đầu tư thêm các thiết bị mới hiện đại, độ chính xác cao như: Máy lấy mẫu khí thải đa chỉ tiêu, tủ hút khí độc, máy cô quay chân không, tủ sấy, máy khấy mẫu), nghiên cứu chuẩn bị mở rộng phạm vi được công nhận phân tích môi trường bùn, đất và một số chỉ tiêu về môi trường nước, môi trường không khí, khí thải tại Vimcerts 030 và Vilas 588.

     Ngoài việc đầu tư thiết bị mới đa năng, hiện đại, Công ty VITE tiếp tục tuyển chọn và đào tạo tập, huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo hướng chuyên môn hóa, có khả năng nắm bắt thành tựu khoa học kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công việc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từ đó, CBCNV có đủ năng lực để triển khai nghiên cứu thực hiện các phương pháp phân tích mới theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, nhằm mang đến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tác giả: cong-ty-vite-khảng-dịnh-thương-hiẹu-trong-lĩnh-vực-quan-trắc-va-phan-tich-moi-trường-của-tập-doan-cong-nghiệp-t