Phòng Thí nghiệm VITE hoàn thành xuất sắc chuyển đổi tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Quản trị viên 25/09/2019 Khối môi trường
       Xác định được tầm quan trọng trong công tác quản lý chất lượng thử nghiệm trong định hướng phát triển bền
       Xác định được tầm quan trọng trong công tác quản lý chất lượng thử nghiệm trong định hướng phát triển bền vững của Công ty VITE, sau một thời gian nghiên cứu áp dụng, tháng 9 năm 2019, phòng Thí nghiệm VITE đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý Phòng thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 từ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho. Đây là kết quả đáng tự hào thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Công ty và CBCNV phòng Thí nghiệm VITE. Chứng chỉ công nhận đạt chuẩn Vilas ISO/IEC 17025:2017 của Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học Công cho phòng thí nghiệm VITE Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” được tổ chức Quốc tế ISO/ IEC ban hành thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, là phiên bản mới nhất được công bố năm 2017 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001. Tầm ảnh hưởng của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 rất lớn, nhiều quốc gia coi việc áp dụng tiêu chuẩn này là một yêu cầu về mặt pháp lý.            CBCNV Phòng Thí nghiệm VITE làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá Được công bố tên phòng thử nghiệm, lĩnh vực hoạt động trong danh sách mạng lưới các phòng thử nghiệm đã được công nhận Vilas, đó là tiền đề để kết quả thử nghiệm của phòng Thí nghiệm VITE được chấp nhận rộng rãi khi các phòng thử nghiệm áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn, giảm thiểu các hàng rào kỹ thuật, tránh việc thử nghiệm/chứng nhận lặp lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Tác giả: phong-thi-nghiệm-vite-hoan-thanh-xuất-sắc-chuyển-dổi-tieu-chuẩn-isoiec-170252017