Công ty VITE tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Quản trị viên 08/11/2022 Tin tức - Sự kiện

Sáng ngày 4-11-2022, Đảng ủy Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) tổ chức  sơ kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Mời các bạn xem video về "Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022" của Công ty VITE ở đây: https://media.vinacomin.vn/all_video/vite-tang-cuong-lanh-chi-dao-thuc-hien-hoan-thanh-nhiem-vu-nam-2022/

Tác giả: Media Vinacomin (https://media.vinacomin.vn/)