Thông qua báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ than Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quản trị viên 08/06/2022 Khối địa chất

Sáng 12/5/2022, dưới sự chủ trì của Ông Trần Quý Kiên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (Hội đồng) đã tổ chức phiên họp thẩm định, xem xét phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi Giấy phép khai thác số 2734/GP-BTNMT ngày 30/12/2008 mỏ than Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Mội trường - Vinacomin (VITE) là đơn vị tư vấn lập Báo cáo. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo TKV, Ban Tài nguyên - TKV, Công ty than Quang Hanh - TKV (đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác giấy phép) và Tập thể tác giả Công ty VITE.

Tập thể tác giả nghe các Ủy viên Hội đồng và các chuyên gia phản biện nhận xét và đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo

Đại diện đơn vị tư vấn, kỹ sư Đỗ Tuấn Diệp (chủ biên báo cáo) đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo, theo đó: Công ty than Quang Hanh - TKV được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác số 2734/GP-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2008, khai thác bằng phương pháp hầm lò tại các vỉa than: 3, 4, 4b, 5, 6, 6a, 7, 7a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, mỏ than Ngã Hai thuộc xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Để đảm bảo đủ điều kiện lập Dự án đầu tư, thiết kế khai thác mỏ theo quy hoạch, Công ty than Quang Hanh - TKV đã tiến hành thăm dò nâng cấp các khối tài nguyên cấp 333 lên cấp trữ lượng.

Báo cáo đã tổng hợp tài liệu kết quả thăm dò nâng cấp của 52.545,4m/171 lỗ khoan thuộc Giấy phép số 2734/GP-BTNMT mỏ than Ngã Hai. Tài liệu thăm dò đảm bảo độ tin cậy, đáp ứng được mục tiêu, có cơ sở tin cậy để tổng hợp báo cáo làm cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển các Dự án đầu tư khai thác theo quy hoạch phát triển ngành than. Kết quả báo cáo đã cập nhật bổ sung đặc điểm cấu trúc địa chất mỏ, làm sáng tỏ quy luật phân bố các vỉa than, đánh giá điều kiện trữ lượng, tài nguyên than trong khu mỏ Ngã Hai.

Sau khi nghe các ý kiến phản biện của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên thay mặt Hội đồng đã phát biểu đánh giá nội dung của báo cáo: Báo cáo được lập với đầy đủ các căn cứ pháp lý, cơ sở tài liệu thăm dò, chất lượng chuyên môn tốt. Kết quả đạt được của báo cáo đã đánh giá một cách tổng thể và toàn diện về đặc điểm địa chất và trữ lượng, tài nguyên than trong phạm vi Giấy phép khai thác. Trữ lượng nâng cấp được là cơ sở để lập các Dự án đầu tư và thiết kế khai thác trong giai đoạn tới. Hội đồng nhất trí thông qua và phê duyệt trữ lượng nâng cấp được trình bày trong báo cáo.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên kết luận tại cuộc họp

Đại diện lãnh đạo TKV - Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Mạnh đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Hội đồng đã giúp đỡ Công ty VITE hoàn thành báo cáo nêu trên. Việc được phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để TKV sớm triển khai lập và điều chỉnh các dự án theo Quy hoạch phát triển ngành than đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016.

Với tinh thần khẩn trương, ngay sau phiên họp, tập thể tác giả Công ty VITE đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo theo các góp ý để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả: Vũ Đức Hai