Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 của Công ty VITE

Quản trị viên 24/05/2022 Khối môi trường

     Thực hiện công văn số 2435/BNN-TCTL ngày 21/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 và công văn số 2179/TKV-MT ngày 12/5/2022 củaTập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

     Ban lãnh đạo Công ty VITE đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng Đoàn thanh niên Công ty triển khai những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lĩnh vực sản xuất của Công ty, cụ thể:

     (1) Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi trao đổi nói chuyện trực tiếp với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên, kêu gọi các cá nhân chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước, khuyến khích thực hành vệ sinh cá nhân tốt, góp phần hình thành nếp sống văn minh, lịch sự nơi công sở.

     (2) Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua bảng thông tin điện tử của Công ty với chủ đề: Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, Công ty VITE tiếp tục duy trì và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như:

     (3) Thu gom, lưu trữ, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý triệt để chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Định kỳ hàng năm, Công ty tiến hành lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại gửi TKV để báo cáo theo quy định.

Kho chứa chất thải nguy hại

     (4) Thu gom toàn bộ lượng nước thải và rác thải sinh hoạt phát sinh tại văn phòng Công ty để vận chuyển và xử lý chung với nước thải và rác thải sinh hoạt của tòa nhà văn phòng. Cùng với đó, Công ty phối hợp với Ban quản lý tòa nhà tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, ứng phó, khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo việc cấp nước thường xuyên, liên tục cho các hoạt động sinh hoạt, sử dụng hợp lý, tránh lãng phí nguồn tài nguyên nước.

Thùng chứa rác thải sinh hoạt tòa nhà khu văn phòng Công ty

     Có thể thấy, nước là nguồn tài nguyên quý giá, rất cần thiết trong cuộc sống của con người. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần hình thành thói quen sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách khoa học và hiệu quả. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.

Tác giả: Trần Thị Thu Hà