THÔNG BÁO Về việc thanh lý tài sản cố định (lần 3)

Quản trị viên 02/12/2021 Hoạt động thường xuyên

THÔNG BÁO

Về việc thanh lý tài sản cố định (lần 3)          

 
   

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-VITE ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin về việc thành lập Hội đồng thanh lý, xử lý tài sản Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-VITE ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Công ty về việc thanh lý tài sản cố định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý, xử lý tài sản Công ty ngày 25/11/2021 về việc thanh xử lý tài sản cố định xe ô tô Isuzu D-Max TFS8H, biển kiểm soát 30M-0955;

Công ty tổ chức bán thanh lý tài sản cố định, chi tiết cụ thể như sau:

STT

Tên tài sản

Mã TSCĐ

Số máy; Số khung

Mức giá thanh lý khởi điểm

(chưa bao gồm thuế VAT)

Ghi chú

1

Xe ô tô Isuzu D-Max TFS85H

Biển số: 30M-0955

 

P030

FS-0908;

RLETFS85H87100186

80.000.000

 

 

+ Hình thức thanh lý:

-    Chào bán công khai, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp cho toàn bộ các cá nhân/tổ chức có nhu cầu sử dụng.

          + Mức đặt cọc: 10.000.000 đồng (1)

+ Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

  • CMTND hoặc CCCD (bản công chứng hoặc bản photo đối chiếu với bản gốc), (2)
  • Phiếu đăng ký mua (theo mẫu gửi kèm) (3)
  • Phiếu trả giá (theo mẫu gửi kèm) (4) (đã ghi giá và bỏ trong phong bì kín)                                                                                                                                              + Thời gian thực hiện:

   - Công ty tổ chức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu sử dụng vào hồi 9h ngày 01 tháng 12 năm 2021 tại phòng họp Công ty

- Các mục (1), (2), (3)(4) nộp về  Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin:

   * Đầu mối liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Dịu - Điện thoại: 0973.583.363.

   * Thời gian: Trước 16h45’ ngày 29 tháng 11 năm 2021.

xem chi tiết tại đây => /Data/files/Scan_0058.pdf

Tác giả: phòng Kế Toán