Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường –Vinacomin: 25 năm xây dựng và phát triển

Quản trị viên 29/11/2021 Tổ chức đoàn thể

Tháng 11 này công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) tròn 25 tuổi (30/11/1996 - 30/11/2021), Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên, người lao động công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, không ngừng nỗ lực sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay Công ty đã tạo dựng được uy tín và phát triển đội ngũ lao động có trình độ, kinh nghiệm đối với lĩnh vực địa chất, môi trường, khoan khảo sát thăm dò và tư vấn đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, được các đơn vị, bạn hàng, đối tác đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Nhìn lại chặng đường suốt 25 năm qua, Công ty đã thu được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Đó là, ý thức của người lao động đã được nâng lên đáng kể luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; hệ thống quản lý, quản trị chi phí ngày một hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, khách quan hơn; việc làm ổn định, năng suất lao động, thu nhập của người lao động ngày một tăng; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đến người lao động, hoạt động VHTT, hoạt động từ thiện được duy trì, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện. Đặc biệt trong các lĩnh vực chủ chốt của Công ty đều đạt được những kết quả thiết thực. Tiêu biểu có thể điểm qua các lĩnh vực chính trong 5 năm gần đây (2016-2020) như sau:

- Lĩnh vực Địa chất: Đã hoàn thành 56 báo cáo địa chất, bao gồm: các báo cáo tổng hợp tài liệu và tính lại trữ lượng; báo cáo kết quả thăm dò cho các đơn vị trong TKV và Tổng Công ty Đông Bắc; tổng hợp tài liệu địa chất phục vụ khai thác hàng năm cho các đơn vị: Vàng Danh, Cao Sơn, Đèo Nai-Cọc Sáu; tư vấn lập báo cáo xác định chi phí sử dụng thông tin, số liệu kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước cho các đơn vị khai thác than và khoáng sản khác (ngoài than). Lập và trình duyệt các đề án/phương án thăm dò phục vụ quy hoạch phát triển ngành than và phục vụ sản xuất. Phòng Thi công thăm dò đã hoàn thành khoảng 25.000m khoan sâu/năm. Công ty VITE đã trở thành cầu nối cùng với Ban Tài nguyên giải quyết các thủ tục về công tác giám sát thi công đối với các đề án thăm dò do TKV và Tổng Công ty Đông Bắc quản lý.

- Lĩnh vực Môi trường: Công ty làm tốt vai trò tư vấn môi trường gồm: quan trắc môi trường (QTMT), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cải tạo phục hồi môi trường (CPM), lĩnh vực tài nguyên nước, báo cáo xác nhận hoàn thành, báo cáo thay đổi, tư vấn thiết kế công trình cho TKV và các đơn vị trong và ngoài ngành than. Giai đoạn 2016 - 2020, Công ty đã hoàn thành các công trình mang tính quy hoạch về công tác bảo vệ môi trường cho ngành than – khoáng sản; đã thực hiện tư vấn lập báo cáo kết quả QTMT đúng tiến độ và quy định pháp luật về QTMT cho TKV và 21 đơn vị trong và ngoài ngành than. Vận hành ổn định 05 trạm QTMT tự động; Tư vấn ĐTM, CPM, Tài nguyên nước, báo cáo xác nhận hoàn thành, báo cáo thay đổi so với ĐTM được phê duyệt, tư vấn thiết kế công trình, 21 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), 12 dự án đầu tư và thiết kế thi công trạm xử lý nước thải. Hoàn thành 30 công trình lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình CPM khai thác mỏ, xử lý nước thải mỏ, chất thải nguy hại, tư vấn giám sát thi công cho các đối tác trong và ngoài TKV.

- Lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT): Hoàn thành vận hành, bảo trì hệ thống mạng cho Tập đoàn (đến hết Quí 1/2019); triển khai tư vấn cung cấp phần mềm quản lý văn bản điện tử (hệ thống mạng Portal); cung cấp phần mềm bản quyền; lập các dự án đầu tư CNTT; thi công lắp đặt hệ thống giám sát, thông tin liên lạc cho các đơn vị.

Để có được thành tích xuất sắc nêu trên, Công ty đã thực hiện cơ chế khoán chi phí và tiền lương, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình theo kế hoạch tiến độ thực hiện công việc góp phần nâng cao hiệu quả SXKD. Đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức lại phòng ban phù hợp với điều kiện mới nhằm tăng cường khả năng quản lý điều hành sản xuất, nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy, quy định của Công ty đồng thời khuyến khích động viên kịp thời đối với những cá nhân có thành tích trong công việc.

Tiếp tục tăng cường tiết giảm chi phí, đảm bảo tiết giảm chi phí tối thiểu là 5% chi phí giao khoán trực tiếp, chi phí chung, chi phí quản lý. Công ty đã ban hành chỉ thị về tiết giảm chi phí trong đó đặc biệt lưu ý: Về tiết giảm điện năng, chi phí giao dịch, tiếp khách, nhiên liệu, chi phí vật tư, văn phòng phẩm…., nhằm mục đích tăng tích lũy vốn, đảm bảo ổn định tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các giải pháp chính trong điều hành sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả

Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm qua, Công ty đã đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển:

- Đổi mới sáng tạo trong mỗi công việc hàng ngày nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các năm.

- Tăng cường công tác tuyển dụng lao động tư vấn chất lượng cao, có kinh nghiệm, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng lao động chuyên môn phù hợp, đẩy mạnh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quy hoạch.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất trong Tập đoàn TKV và các đơn vị thành viên. Tăng cường nghiên cứu và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tất cả các khâu hoạt động chuyên môn, quản lý của Công ty.

- Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh theo nhu cầu phát triển từng giai đoạn, thời điểm; nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên để đáp ứng khả năng thực hiện công việc hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành thấp nhất phù hợp với mục tiêu cạnh tranh.

- Đồng hành cùng các đơn vị sản xuất than trong việc tư vấn, hiệu chỉnh và đưa ra định hướng cho công tác khai thác, hoàn thiện các thủ tục theo các quy định của TKV cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để tạo ra sự khác biệt, đặc thù riêng của Công ty so với các đơn vị tư vấn trong và ngoài ngành góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Quản lý vận hành ổn định 05 trạm quan trắc môi trường tự động của TKV. Duy trì và mở rộng phòng thí nghiệm chuyên ngành địa chất để phân tích các chỉ tiêu cơ lý đá, than nhằm đảm bảo hồ sơ năng lực của nhà thầu khi tham gia đấu thầu công tác khảo sát thăm dò.

- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị khoan trong lò và trạm đo Địa vật lý; nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên để đáp ứng khả năng thi công thăm dò các đề án có chiều sâu đến 1.500 mét; nghiên cứu triển khai khoan thăm dò trong lò để giảm chiều sâu khoan qua lò, bãi thải, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành.Mục tiêu hoàn thành 30.000 ÷ 35.000 mét khoan mỗi năm.

- Nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác tư vấn thiết kế các dự án khai thác mỏ, các công trình bảo vệ môi trường trong và ngoài TKV.

- Tăng cường các biện pháp quản trị chi phí, triệt để thực hành tiết kiệm, giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chủ động, tích cực liên hệ với các đối tác, bạn hàng để tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng kiến

Phong trào thi đua được Công ty xác định là động lực quan trọng để thúc đẩy hiệu quả của sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững đơn vị. Đầu các năm Công ty đều đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua; xây dựng các quy chế, qui định khen thưởng và thi đua nhằm khơi dậy sức mạnh to lớn, phát huy mạnh mẽ nội lực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực mới từ các phong trào thi đua của Tập đoàn, Công ty trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát động thi đua toàn Công ty với mục tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện cụ thể hàng năm. Các phong trào thường gắn với dịp lễ lớn của đất nước là động lực để CBCNV phát huy tinh thần lao động, năng động, sáng tạo không ngừng góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, tiêu biểu là các phong trào “Thi đua đảm bảo An toàn lao động - Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh”; “Thi đua giành năng suất dẫn đầu Công ty và Tập đoàn”; “phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - tiết kiệm chi phí”...được 100% đơn vị trong toàn Công ty hưởng ứng tham gia.

Kết quả thi đua giai đoạn 5 năm 2016 - 2021 Công ty đã đạt được như sau:

Năm 2016: Công ty đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen về lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2015, được Tổng giám đốc Tập đoàn tặng bằng khen cho Công ty, Công đoàn TKV tặng bức trướng cho Công đoàn Công ty vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty. Tập thể phòng Thi công thăm dò và 04 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn (2014 - 2015). Cấp Công ty: 03 tập thể và 30 cá nhân được Giám đốc Công ty tặng giấy khen tập thể lao động xuất sắc và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2017: Tập thể phòng Kế hoạch đầu tư và 04 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn (2015 - 2016), 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương giai đoạn (2014 - 2016), 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn. Cấp Công ty: 05 tập thể và 25 cá nhân được Giám đốc Công ty tặng giấy khen tập thể lao động xuất sắc và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2018: Tập thể phòng Địa chất và 01 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn (2016 - 2017), 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương giai đoạn (2015 - 2017), 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn 2016 - 2017. Được Tập đoàn TKV tặng 03 bằng khen cho 01 tập thể phòng, 01 tổ khoan và 01 cá nhân về thành tích trong công tác địa chất - trắc địa giai đoạn 2011 - 2018. Năm 2018 Công đoàn Công ty được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc về phong trào công nhân viên chức lao động.

Năm 2019: Công ty được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2017 - 2018; 02 Tập thể (Kế hoạch đầu tư và Thi công thăm dò) và 01 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018, 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn giai đoạn 2017-2018.

Năm 2020: 01 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Tập thể phòng Địa chất và 01 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Vốn giai đoạn 2018-2019, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ủy ban vốn 2017 - 2019, 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn 2018 - 2019.

9 tháng năm 2021:  Công ty được tặng Cờ thi đua của Ủy ban vốn, 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban, 08 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn 2019-2020, 15 lượt CBNV được khen thưởng cá nhân xuất sắc quý.

Công tác phát huy sáng kiến được Công ty đặc biệt chú trọng. Mỗi năm ghi nhận được nhiều sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất và được triển khai sâu rộng trong toàn Công ty, một số giải pháp sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong lao động sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong các năm từ 2016 đến 2020, Công ty ghi nhận 35 sáng kiến, tiêu biểu là các sáng kiến:Giải pháp cải tiến thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn trong môi trường không khí; Xây dựng modul ứng dụng CNTT bóc tách thông tin kết quả phân tích mẫu và thiết đồ lỗ khoan; Giải pháp phân tích mẫu trong phân tích hóa than; Giải pháp cải tiến bộ ống mẫu nòng đơn khi khoan trong tầng đất đá thải và khoan qua địa tầng mềm yếu, bờ rời; Xây dựng giải pháp tổng hợp và theo dõi tiến độ thi công các Đề án, phương án thăm dò. Những sáng kiến này đều được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực và có tính ứng dụng trên thực tế cao.

25 năm công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin giờ đã trưởng thành vững vàng trên con đường phát triển, đúng như lời nhận xét của Tổng Giám đốc TKV: “Từ một trung tâm kỹ thuật, VITE đã trưởng thành và ngày càng vững vàng trong lĩnh vực địa chất, môi trường và công nghệ thông tin, đáp ứng được lòng tin của Lãnh đạo và sự tin cậy của các đơn vị trong Tập đoàn”./.

Giám đốc Đỗ Mạnh Dũng đón nhận cờ thi đua tại Đại hội Thi đua yêu nước TKV lần thứ V ngày 11/11/2021

Công đoàn TKV và Công đoàn Công ty đến thăm và động viên công nhân tổ khoan thuộc phòng Thi công thăm dò

Nhà máy xử lý nước thải Vàng Danh công suất 3000m3/h do Công ty hợp tác cùng các chuyên gia CHLB Đức thiết kế

Phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas ISO/IEC 17025:2017 có khả năng phân tích nhiều chỉ tiêu môi trường phức tạp

 

 

Tác giả: Vũ Thu Hiền