Đảng bộ Công ty: Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý III và 9 tháng năm 2021

Quản trị viên 28/10/2021 Khối công nghệ thông tin

Ngày 18/10/2021, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý III và 9 tháng năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021. 9 tháng năm 2021, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ; Ban Thường vụ Đảng bộ và lãnh đạo Công ty phối hợp hiệu quả, đồng thuận cao trong giải quyết công việc; Đội ngũ cán bộ chuyên trách nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có chuyên môn vững vàng, đồng thời luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng năm 2021, giá trị sản lượng đạt 134.766 triệu đồng bằng 67,38% so với kế hoạch năm. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm thấp, do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra hết sức phức tạp, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến khó khăn về đi lại, tổ chức thực hiện công việc, dẫn đến một số công trình Công ty thực hiện không đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, Công ty vẫn quyết tâm vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo ổn định sản xuất. Mặc dù tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn nộp đầy đủ ngân sách theo quy định của Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động, cân đối doanh thu - chi phí.

Trong giai đoạn này, Công ty đã hoàn thành dứt điểm một số các công trình, dự án trọng điểm sau:Trong lĩnh vực CNTT, kinh doanh: Hoàn thành Cung cấp dịch vụ triển khai phiếu công tác, phiếu thao tác điện tử - Tổng công ty Điện lực TKV; Tư vấn giám sát CSDL địa chất TKV; Lập báo cáo KTKT phần mềm Quản lý Đầu tư cho TKV…; trong lĩnh vực địa chất và thi công thăm dò: Được Hội đồng đánh giá Trữ lượng khoáng sản Quốc gia thẩm định, thông qua Báo cáo địa chất kết quả thăm dò khu mỏ Bình Minh, Báo cáo địa chất kết quả thăm dò nâng cấp khu mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu; Hoàn thành công tác lập thiết kế bản vẽ thi công của các Phương án thăm dò khai thác năm 2021; Thực hiện thi công hơn 11.723 mét khoan tại các đề án thăm dò thăm dò bổ sung mỏ than Bắc Cọc Sáu, thăm dò khai thác Bắc Bàng Danh, thăm dò nâng cấp Ngã Hai, thăm dò nâng cấp mỏ than Lộ Trí, thăm dò khai thác Khe Chàm, thăm dò khai thác Cọc Sáu. Trong lĩnh vực môi trường: Hoàn thành lấy mẫu quan trắc môi trường định kỳ9 tháng năm cho 20 đơn vị trong và ngoài ngành than, vận hành ổn định trạm quan trắc môi trường tự động của TKV, hoàn thành Lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án: nâng công suất trạm XLNT + 25 Núi Nhện - Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV…; Trong lĩnh vực tư vấn thiết kế: Hoàn thành Lập TKBVTC Hệ thống kè, đập chắn đất đá thượng lưu suối số 5 Than Thùng - Công ty than Nam Mẫu; Lập Phương án bảo vệ môi trường tổng thể khu vực cảng Km6 - Công ty Cảng và Kho Vận Cẩm Phả - Vinacomin; Lập Phương án bảo vệ môi trường tổng thể khu vực cảng Làng Khánh - Công ty tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin.

Công ty đã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo giãn cách, khoán tiền lương cho CBCNV gắn với thu nhập, trách nhiệm, năng suất lao động. Công ty giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm đến đời sống của người lao động.

Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021: Công ty hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu điều hành, 103% kế hoạch TKV giao; giá trị sản xuất, lợi nhuận, thu nhập bình quân đạt mức tương ứng với tỷ lệ doanh thu đặt ra. Đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuyên truyền, khuyến khích CBNV Công ty tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, chương trình hành động do TKV phát động, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Tác giả: Trần Hải Hà